Mona Juell gjenvalgt som styreleder i NHOLT:

Mona Juell, administrerende direktør i DHL Global Forwarding, ble 18. april gjenvalgt for en ny periode som styreleder i NHO Logistikk og Transport.

- Vi må vise frem de "usynlige heltene"

Mona Juell, administrerende direktør i DHL Global Forwarding, ble torsdag gjenvalgt som styreleder i NHO Logistikk og Transport. Med sitt gjenvalg sikrer Juell en kontinuerlig ledelse i en periode preget av både betydelige forstyrrelser og muligheter innen logistikknæringen.

Publisert Sist oppdatert

NHO Logistikk og Transports nye styre

 • Mona Juell, DHL Global Forwarding.
 • Gerdt Meyer, JAS Worldwide Services.
 • Robin Olsen, PostNord.
 • Lars Elling Bjåstad, Veøy.
 • Kjell Arne Eloranta, FREJA Transport & Logistics.
 • Morten Høgberg, Kuehne+Nagel.
 • Lara Konradsdottir, Eimskip, styremedlem. 
 • Silje Skogstad, Posten Bring.
 • Kirsten Steenberg, DB Schenker.
 • Ingvild Storås, CargoNet.
 • Trond Tønjum, Color Line.
 • Morten Würgler, Blue Water Shipping.

Selv har hun aldri angret på at hun i sin tid ble «lokket» inn i logistikkens forunderlige og fascinerende verden. En adrenalinfylt hverdag, preget av tidspress, men med stor mulighet for direkte påvirkning i egen hverdag og skape en karriere. Det har vært en viktig motivasjon til å gå på jobb og gi mer enn forventet hver dag.

- Det er mange som meg i denne bransjen, som aldri kunne tenkt oss å jobbe med noe annet etter først å ha blitt «fanget». Men det er viktig å få inn flere, understreker hun i dette intervjuet med Logistikk Inside.

Omdømme og rekruttering er blant hjertesakene til Juell. Et bedre omdømme styrker ikke bare selvfølelsen til de som allerede er i bransjen, det er også viktig for å bli mer attraktiv for de som står utenfor og kikker inn.

- I NHO Logistikk og Transport jobber vi nå med en omdømmekampanje som vi både håper og tror at skal bidra til å øke bevisstheten hos folk om hva logistikkbransjen gjør og hvorfor den er så viktig, sier hun.

- Dette er selvfølgelig kjent for oss som jobber med logistikk og varetransport, men for folk utenifra er det ofte mangelfull forståelse for hva vi faktisk bidrar med. Da må vi tegne noen enkle bilder for de: 

 • Man kommer til en butikk og det er ingen varer der. 
 • Man leverer bilen på verksted, og de ikke kan hjelpe deg. Fordi det ikke finnes reservedeler.
 • Sykehuset får ikke gjort jobben sin fordi utstyr og medisiner er ikke der. 
 • - Dette er illustrasjoner på manglende logistikk sier hun.

- Det er vi som får alt i samfunnet til å «gå rundt», og litt av utfordringen vår er at vi har vært «de usynlige heltene». Vi har gjort jobben vår så bra at ingen legger merke til oss med mindre de har blitt fremført av en bil som har vært i en ulykke. Nå må disse heltene frem i lyset, sier hun og smiler.

- Vi må bli flinkere til å fortelle folk hvor dyktige vi er! Varene kommer ikke med storken. Vi er et reisebyrå for godset med dertilhørene behov for pass, lisenser og visa. Vi skal synliggjøre hvor viktig rolle vi har i samfunnet, sier hun.

Hun påpeker at omdømme også handler om mer enn ren rekruttering av nye ansatte til bransjen.

- Skal man skape betalingsvilje for de tjenestene bransjen vår leverer må vi synliggjøre den verdien vi tilfører, understreker hun.

Styreleder Mona Juell, i forbindelse med generalforsamlingen torsdag.

- Del av et knallsterkt styre-lag

I forbindelse med NHO Logistikk og Transports generalforsamling torsdag ble hun klappet inn til en ny periode som styreleder. Hun takker for tilliten og ser frem til å få «satt laget».

- Alle styrer må 'sette seg'. Nye medlemmer kommer med nye innfallsvinkler og ny kompetanse. Så det er viktig at styret får satt sin form og 'satt opp laget' riktig og funnet arbeidsform og kan ta tak i de sakene vi skal jobbe med, sier hun.

Hun understreker betydningen av å ha god kontinuitet i styret, kombinert med rik komplementær kompetanse som bringer verdifulle perspektiver til bordet.

- Jeg er heldig å få være del av et knallsterkt lag. Med så mye komplementær kompetanse får man gode input inn i styret nesten uansett hva temaet måtte være, påpeker hun.

Roser administrasjonen

De siste årene har vært preget av store omveltninger.

- I logistikken gjelder det å være tilpasningsdyktig og endringsvillig. Gjennom det siste året, men før det også, har det bare vært å «roll with the punches». Det skjer nye ting hele tiden som setter oss på prøve, og uforutsigbarhet har blitt den nye normalen, sier hun og smiler.

- Derfor er jeg veldig glad for at vi har en solid administrasjon i NHOLT som «rir bølgene» og håndterer det som kommer av «curve balls» som angår hele bransjen. Det må jeg bare få frem, på vegne av medlemmene, sier hun, og sender noen verbale blomsterbuketter i retning administrasjonen i NHO-huset på Majorstua.

Et år med store utfordringer

Hun tiltrådte som styreleder i april i fjor. 

Hvilke refleksjoner gjør hun seg etter ett år i lederstolen for en organisasjon som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for cirka 500 medlemsbedrifter som totalt sysselsetter rundt 11.000 personer innen transport, logistikk, spedisjon, lager og terminaldrift for bil-, sjø, -bane- og flyfrakt i Norge?

- Også det siste året har vært preget av betydelige omveltninger i globale forsyningskjeder, drevet av geopolitisk uro, krig og klimarelaterte hendelser. Disse utfordringene har spesielt vært følbare i forsyningslinjene mellom Norge og internasjonale markeder, sier hun.

– Mange ganger kan situasjoner endre seg brått og uforutsigbart. Når forsyningslinjene mellom Norge og Tel Aviv nærmest blir borte «over natten» eller situasjonen i Rødehavet oppstår, skaper det en dominoeffekt som påvirker verdikjedene dypt og bredt. Vår jobb er å finne løsninger, påpeker hun. 

Sårbar infrastruktur

Videre påpeker Juell sårbarheten i Norges infrastruktur, som ble synliggjort gjennom stengingen av Randklev bru og Ofotbanen, samt andre disrupsjoner som har rammet vei- og jernbanetransporten det siste året.

- Disse hendelsene viser hvor sårbar forsyningskjeden er, og utfordringene endrer ofte både operasjonelle og økonomiske landskap, sier hun.

- Og slike hendelser er kostnadsdrivende for bransjen vår, der mange av aktørene sliter med marginene. Når man får økte drivstoffpriser, lønninger og renter, legger det ytterligere press på bransjen, sier hun.

- Mye spennende digitaliseringsarbeid

- Selv om det er mye som er krevende, er det også mange muligheter bransjen kan gripe. Logistikkbransjen spiller blant annet en veldig viktig rolle i «det grønne skiftet». Og ikke minst åpner den økte digitaliseringen nye dører, både i å høste produktivitetsgevinst og i å utvikle nye tjenester. Blant annet er det utsikter til en digital revolusjon i å håndtere internasjonal kommunikasjon, mener hun.

Men som hun er snar med å påpeke: Økt digitalisering kan gi mer åpenhet, men det er også viktig å passe på digitaliseringsmedaljens store bakside: sårbarhet mot cyberangrep.

- Det skjer mye spennende digitaliseringsarbeid både i bransjen generelt og innad i bedriftene. Vi lever i en spennende tid, konstaterer hun, klar for å trå til for en ny periode for en samlet logistikknæring.

- I tillegg ønsker jeg at vi også styrker fokus og kunnskap om den internasjonale logistikken, avrunder hun.

Powered by Labrador CMS