Biogasskonferansen

Erling Sæther innledet denne uken på Biogasskonferansen 2022 på Clarion Hotel Oslo.

- Nok biogass til 30.000 lastebiler

– Det er nok biogass-kapasitet til en tredjedel av landets tungtransport, 25.000-30.000 lastebiler.

Publisert Sist oppdatert

Det ifølge Erling Sæther som denne uken innledet på Biogasskonferansen 2022 på Clarion Hotel Oslo.

Her understreket han også at det innen 2025 bør være rundt 4000 gasslastebiler, og at minst 40-50 fyllestasjoner, fortrinnsvis for flytende biogass, må være etablert spredt omkring i landet.

Sæther, som er konsulent og partner i konsulentselskapet Flowchange, er sterkt involvert i Grønt Landtransportprogram og prosjektet med mål om å «forsere produksjon og distribusjon av biogass til veitransport og anlegg».

Likte du denne saken? Test et gratis og uforpliktende prøveabonnement på LogistikkInside, og få tilgang til alle artikler på nettsiden.

Ahlsell er eier av prosjektet, men et titall partnere på transportsiden er invitert med. Forseringsprosjektet har mål om å bygge et modent marked for biogass til transport i Norge.

– Målet med prosjektet er å komme opp i en kritisk masse med kjøretøy. I dag er det rundt 1300 biogassdrevne busser og lastebiler i Norge. Vi må opp i hvert fall 4000 kjøretøy i løpet av prosjektperioden for at vi skal kunne kalle det et modent marked. Det betyr et marked som kan leve under kommersielle vilkår uten offentlig støtte, sier Sæther til Biogassbransjen.no.

Moden for tungtransport

Ifølge Erling Sæther er teknologien for biogass innen tungtransporten moden, men at tilgangen på tomter og fyllestasjoner for biogass er hovedutfordringen.. (Foto: Ole Peder Giæver/Biogassbransjen.no.)

Sæther, som også leverer tjenester til blant annet Grønt Landtransportprogram, mener at teknologien for biogass innen tungtransporten er moden, men at tilgangen på tomter og fyllestasjoner for biogass er hovedutfordringen.

Ifølge Sæther må både biogassprodusenter og distributører få forståelsen av at det finnes et stort nok marked som gjør det kommersielt interessant å gå videre.

- For å nå målene bør det innen 2025 være rundt 4000 gasslastebiler og 40-50 fyllestasjoner, fortrinnsvis for flytende biogass, være etablert spredt omkring i landet. Det er også en forutsetning for at transportselskap skal finne det attraktivt å anskaffe så mange kjøretøy som prosjektet legger opp til, ifølge Sæther.

Som vi har omtalt tidligere er transportselskap, produsenter, distributører av biogass, samt det offentlige som Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Veidirektoratet, Enova og kommuner med på programmet.

Sæther viser til at det i dag produseres rundt 400 GWh drivstoff av gass.

– Dette må imidlertid nær dobles hvis vi skal opp i 4000 kjøretøy. Forseringen betyr at også produksjonen av biogass må økes vesentlig, sier Sæther, men tillegger at det absolutt er oppnåelig.

I Norge har vi over 2 TWh drivstoff ved hjelp av biogass.

- Det kan, ifølge Sæther, - være nok biogass-kapasitet til en tredjedel av landets tungtransport, 25.000-30.000 lastebiler.

Likte du denne saken? Test et gratis og uforpliktende prøveabonnement på LogistikkInside, og få tilgang til alle artikler på nettsiden.

Powered by Labrador CMS