Enkelt forklart:

Normalspor på 1435 mm har blitt en felles europeisk jernbanestandard. Bildet viser kombiterminalen ved Hamburg Havn i Tyskland.

Britene ga oss normalspor  i Europa

At 1435 mm er standardisert i Vest-Europa kan vi takke britene for. Siden 1800-tallet har flertallet av Europas jernbanenettverk tatt i bruk en sporbredde som er designet av britene.

Publisert Sist oppdatert

Visste du...

  • Jernbanelinjen mellom Liverpool og Manchester som åpnet i 1830 var verdens første jernbanestrekning som forbandt to byer med hverandre.  
  • Dette var første gang sporbredden 1435 mm ble brukt i et jernbaneprosjekt.
  • Strekningen var primært en godskorridor som skule bidra til raskere transport av råmaterialer og ferdigvarer mellom havnen i Liverpool og tekstilindustrien i Manchester-området.

Selv om det fantes mange ulike sporbreddeprosjekter, vedtok Storbritannias parlament en viktig jernbanelov i 1846 som fastsatte sporvidden på 1435 mm som standard for Storbritannia. 

Og siden Storbritannia på denne tiden i prinsippet var det eneste landet som eksporterte jernbanemateriell, ble det til at den britiske standarden ble utbredt også i andre land. 

Da Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) ble grunnlagt i 1922, ble denne sporvidden også offisielt vedtatt. 

Dette betydde likevel ikke at land som hadde valgt andre sporvidder måtte endre sitt nettverk. Andre sporvidder ble noen ganger valgt på grunn av topografi. I fjellområder kan det være viktig med skarpere kurver, og en mindre sporvidde enn UIC-standarden kan derfor være nødvendig. 

Sveits har for eksempel et stort sekundærnettverk med forskjellige sporvidder, som Rhätische Bahn. Mange land i Europa har fremdeles sekundære linjer med ulike sporbredder.

Hovedproblemet med ulike sporvidder er naturligvis at tog ikke enkelt kan kjøre fra ett nettverk til et annet. Som et resultat er de fleste sekundærnettverk ikke involvert i internasjonal trafikk. 

Syv EU-land har ikke adoptert UICs standard sporvidde på 1435 mm:

  • Finland har en sporvidde på 1524 mm. Dette er en sporbredde som kan integreres med det russiske ettersom bredden ligger innenfor toleranseverdien som gjør at jernbanespor og togmateriell fortsatt kan benyttes.
  • De tre baltiske landene, Estland, Latvia og Litauen, har sporvidde på 1520 mm, det som omtales som russisk sporbredde eller bredspor.
  • Spania og Portugal bruker en sporvidde på 1668 mm, kjent som den iberiske sporbredden. Grunnet handel med Europa via Frankrike, ble det nødvendig å opprette anlegg for skifte av vognaksler i Irun og Port-Bou. Det er verdt å nevne at Spania faktisk har utviklet en grensekryssende høyhastighetsbane til Frankrike, men denne er kun for passasjertrafikk, ikke for gods. Og banen harmoniserer ikke mot noen av de andre innenrikslinjene.
  • Som et øysamfunn er Irland (og Nord-Irland) i liten grad koblet opp mot Europas øvrige jernbanenettverk. Landet har flere ulike sporbredder, tilpasset lokale forhold, men det er en sporbredde på 1600 mm som dominerer. Godstransport med jernbane på øya er begrenset, og var nede i 70 millioner tonnkilometer i 2021 (ifølge Statista).  
Powered by Labrador CMS