Enkelt forklart:

De 30 viktigste flaskehalsene i internasjonal skipsfart

Som følge av uro i Midtøsten, tørke i Latin-Amerika og en spent situasjon mellom USA og Kina, er det i disse dager mye skriverier om Suezkanalen, Bab el-Mandeb, Panamakanalen, Hormuzstredet og Taiwanstredet. Det er fort gjort å gå surr i hvor de enkelte flaskehalsene er, og hva slags betydning de har for internasjonal skipsfart.

Publisert

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.

Oversikten kan du også laste ned i PDF her.

Logistikk Inside har laget en oversikt med de 30 flaskehalsene vi synes er viktigst å være klar over. 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er noen eksakt vitenskap. En slik liste vil nødvendigvis medføre at noen blir inkludert mens andre blir valgt bort. 

Etter å ha inkludert omtrent 20 av de største og viktigste for global skipsfart, sitter vi igjen med en håndfull som mest spiller en rolle som som regionalt knutepunkt eller som har en spesielt strategisk geopolitisk betydning. 

Eksempelvis har vi ikke inkludert Ontrantostredet (mellom Italia og Albania), som har betydelig kommersiell skipstrafikk, mens vi har inkludert farled som Beringstredet og Hudsonstredet som begge, til nå har hatt en begrenset betydning som knutepunkter for kommersiell trafikk. Her blir oppgaven like mye å signalisere hvor liten betydning de har for kommersiell skipstrafikk, til tross for at begge er blant verdens mest kjente streder.

Et stred som Karastredet, som ligger i de russiske nordområdene, er et annet eksempel på et stred som nevnes mest for sin strategiske og potensielle betydning på sikt, Og at vi lister opp denne istedenfor Vilkitsky-stredet lenger mot øst er simpelthen fordi Karastredet er nærmere Norge og således i større grad er en del av den norske interessesfæren. 

Så ta listen for det den er! 

Nedenfor finner du vår oversikt. 

Nummerrangeringen er gjort på bakgrunn av geografisk lokasjon, ikke betydning for internasjonal shipping.

  

Powered by Labrador CMS