Enkelt forklart:

Bosporosstredet.

13. Bosporosstredet

En bredde på kun 700 meter på det smaleste gjør Bosporosstredet til en trang og travel flaskehals for internasjonal shipping, ikke minst for olje, gass og korn.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Gateway til Svartehavet

Bosporosstredet er et snaut 32 kilometer langt stred gjennom Tyrkia som forbinder Svartehavet med Marmarahavet, som igjen forbindes med Egeerhavet og Middelhavet via Dardanellene.

Stredet er forholdsvis dypt, så det kan ta imot store skip med stor dypgang. Men det er et krevende farvann å navigere i og er på det smaleste kun 700 meter bredt. 

For internasjonal skipsfart er dette en svært viktig flaskehals, ikke minst for viktige handelsområder i Svartehavet, for transport av olje, gass, korn og andre råvarer fra Svartehavet og ut på verdensmarkedet.

Stredet har vært et viktig historisk stred som gjennom århundrene har blitt kontrollert av flere ulike imperier, inkludert det bysantinske riket, det osmanske riket og det russiske riket.

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS