Enkelt forklart:

Sundastredet

23. Sundastredet

Dybdebegrensningene i Sundastredet gjør at sundet taper mye skipstrafikk til Lomboksundet lenger øst i Indonesia.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Det smale og grunne stredet i Indonesia.

Sundastredet er sundet mellom Sumatra og Java i Indonesia. Det forbinder Det indiske hav med Javasjøen og er på det smaleste ca. 24 km bredt. 

Sundastredet tjener først og fremst som farled for regional trafikk og for skipstrafikk mellom Øst-Asia og Kapp det gode håp, det vil si skip som ikke velger den nordlige ruten om Malakkastredet og videre mot Rødehavet og Suezkanalen.

Stredet har imidlertid noen begrensninger som påvirker skipsfarten. Ikke bare er stredet forholdsvis smalt, kun 24 km på det smaleste, det er stedvis også ganske grunt. Det gjør at de største skipene med størst dypgang ikke kan passere, og er nødt til å seile via Lomboksundet lenger øst i Indonesia.

Enkelt forklart

    • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
    • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
    • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
    • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert. 
Powered by Labrador CMS