Enkelt forklart:

Windwardstredet

4. Windwardstredet

Windwardstredet er et viktig farled spesielt for skipsruter mellom USAs østkyst og Panamakanalen.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Hovedfarled for skip mellom Panamakanalen og USAs østkyst

Windwardstredet ligger mellom sørøstenden av Cuba og nordvestenden av Haiti, og forbinder Atlanterhavet i nord med Det karibiske hav i syd. 

Kapasiteten for skipstrafikken i området er god, der stredet på det smaleste er 80 kilometer og det er dyp sjø gjennom det meste av passasjen.

Om en regner skipsbevegelser er Windwardstredet en viktig passasje for regional skipstrafikk mellom østlige deler av Karibien og Atlanterhavet, men på grunn av sin beliggenhet er det også et viktig transittpunkt for containertrafikk for skip som går i ruter til de store havnene på USAs østkyst når de skal gjennom Panamakanalen. Da er det mer naturlig å seile gjennom dette stredet enn via Yucatánstredet.

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS