Enkelt forklart:

Bab el-Mandeb.

18. Bab el-Mandeb

I forbindelse med urolighetene i Midtøsten og Houthienes angrep mot kommersiell shipping, har Bab el-Mandeb kommet i nyhetenes søkelys gjennom 2023 og 2024.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Houthienes lekegrind. Det er ingen spøk i 2023 og 2024.

Bab el-Mandeb ligger mellom Jemen på den arabiske halvøy og Djibouti og Eritrea på Afrikas horn. Det strategisk viktige stredet forbinder Rødehavet med Adenbukta og Det indiske hav.

Den svært viktige betydningen for denne flaskehalsen har blitt synliggjort med Houthi-opprørernes angrep mot kommersiell skipsfart i forbindelse med Israels krigføring i Gaza. 

Ettersom farvannet anses for utrygt å seile i, tvinges skip til å ta den lange omveien via Kapp det gode håp på Afrikas sydspiss istedenfor gjennom Rødehavet og snarveien via Suezkanalen i Egypt. 

På det smaleste er stredet bare 26 kilometer bredt, mellom Ras Menheli i Jemen og Ras Siyyan i Djibouti.

Bab el-Mandeb ligger langs av de mest kritiske maritime handelsrutene i verden. Sikkerheten og stabiliteten i stredet er av stor betydning for global handel og økonomi ettersom stredet er et viktig transittpunkt for gods som skal via Suezkanalen mellom Europa (og i mindre grad Nord-Amerika).

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS