Enkelt forklart:

Karastredet.

14. Karastredet

Omtrent 130 mil fra Nordkapp finner man Karastredet. Stredet har lite skipstrafikk i dag, men er verdt å holde øye med både militært og som en potensiell døråpner til Asia dersom Nordøstpassasjen om noen tiår blir viktigere for internasjonal shipping.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Ubetydelig for internasjonal skipstrafikk i dag, men en mulig hovedfartsåre rett utenfor vår egen kyst om Nordøstpassasjen "tar av" i fremtiden.

I en global kontekst spiller Karastredet en minimal betydning for internasjonal skipsfart i dag.

Ettersom det ligger kun cirka 130 mil fra Nordkapp, og dermed ligger innenfor den norske interessesfæren, velger vi likevel å inkludere sundet i denne oversikten over de 30 viktigste stredene i verden. Men det skal sies at stredet nok har en større plass i bevisstheten i Forsvarsdepartementet enn i Næringsdepartementet.

Sundet, som også er kjent som Kara Gates, er et smalt sund som fungerer som den primære maritime passasjen mellom Barentshavet i vest og Karahavet i øst. Stredet deler Novaja Zemlja-arkipelet i vest, nærmere bestemt dens sørlige øy, og Vajgatsjøya i øst. 

Stredet har lite maritim skipsfart, og den lille trafikken som går her er i all hovedsak russisk.

Stredet er en del av den nordlige sjøruten, den såkalte nordøstpassasjen, en sjøvei som åpner for at skip reiser fra den europeiske delen av Russland til Øst-Asia, ved å seile langs Russlands arktiske kyst. 

For Russland spiller Karastredet en vital rolle ikke bare for økonomisk utvikling gjennom handel og transport, men også for strategisk tilgang til og fra Arktis, spesielt med tanke på utnyttelse av naturressurser og forsterkning av militær tilstedeværelse i regionen. Andre streder som Vilkitskijstredet, Sannikovstredet, og Dmitrij Laptevstredet, er også essensielle for å navigere de ulike delene av den nordlige sjøruten. 

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS