Enkelt forklart:

Koreastredet.

26. Koreastredet

Koreastredet er, som navnet antyder, en svært viktig passasje for mye av trafikken til og fra Korea, ikke minst de viktige havnene Busan og Ulsan.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: En regional nøkkelrute i Øst-Asia.

Koreastredet er en sjøvei som skiller Japan fra den koreanske halvøy, og fungerer som en viktig forbindelse mellom Øst-Kinahavet og Japansjøen (også kjent som Østhavet). 

Stredet tjener som en viktig maritim rute for både regional og internasjonal skipsfart.

Den er særlig kritisk for Koreas økonomi, siden den er passasjen som sørger for trafikk til og fra de viktige havnene Busan og Ulsan. Den fungerer også som gateway til de japanske havnene Fukuoka og Kitakyushu, og til havner i Øst-Sibir i Russland.

Koreastredet er på sitt smaleste punkt rundt 200 kilometer bredt i Tsushima-stredet. Det er generelt dypt nok til å akkommodere alle typer skip, inkludert de største oljetankerne og containerskipene. 

Koreastredet er en kritisk flaskehals for handel mellom Japan, Korea, og Kina. Det er også viktig for skipsfart mellom landene i Nordøst-Asia og for tilgang til og fra Stillehavet.

Sammenlignet med Taiwanstredet, som er en nøkkelrute for skip som reiser mellom Øst-Asia og det vestlige Stillehavet eller videre til USA og Europa, har Koreastredet en mer regional betydning men er likevel vital for handelen i dette økonomiske området. 

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.

Powered by Labrador CMS