OPPFORDRING: Andreas Flognfeldt i Cognia Services lar seg forundre over hvor mange som ikke tar økonomisk kjørestil på alvor i norsk transportbransje.

- Mye å spare på kjørestil

Kursing og oppfølging av tungtransportsjåfører, kan spare store pengesummer og kutte klimautslipp. – Her er det mange som har et stort potensial, sier Andreas Flognfeldt hos Cognia.

Publisert Sist oppdatert
OPPFORDRING: Andreas Flognfeldt i Cognia Services lar seg forundre over hvor mange som ikke tar økonomisk kjørestil på alvor i norsk transportbransje.

Artikkelen står på trykk i MT 1-2023.

---------------

Høye dieselpriser og strengere utslippskrav fra kundene gjør at det aldri har vært mer lønnsomt for transportører å kutte dieselforbruket. Det er mange måter å gjøre det på. Nye og mer effektive motorer og avanserte assistentsystemer kan bidra, men det enkleste og rimeligste er opplæring av og holdningsskapende arbeid blant sjåførene, mener Andreas Flognfeldt, direktør hos Cognia Services.

– Mange er flinke, men hovedbetraktningen i bransjen under ett er at sjåførene ikke er flinke nok til å bruke bilene sine fornuftig, sir han.

Mye tomgang og overhastighet

Cognia Services tilbyr blant annet den merkenøytrale flåtestyringsløsningen Linx, og har gjennom den tilgang på data fra rundt 5500 tunge kjøretøy. Tallene herfra viser at mange transportfirmaer og sjåfører ikke har et spesielt bevisst forhold til faktorer som øker drivstofforbruket, som tomgangskjøring og høy hastighet. De fleste flåtestyringssystemer måler ikke forbruk, men gir sjåførene en score ut ifra hvordan de kjører, og det er en klar sammenheng mellom høy sjåførscore og lavt forbruk.

Flognfeldt mener at kursing og holdningsarbeid ute hos bedriftene, kan spare store utslipp. Og han får støtte av prosjekter hos Transportøkonomisk Institutt som har gjennomført pilotprosjekter der én gruppe sjåfører fikk detaljert oppfølging og en kontrollgruppe som ikke kjente til prosjektet.

For sjåførene som deltok i minipiloten ble den målte sjåførscoren økt med 15 prosent i prosjektperioden, noe som medførte et redusert dieselforbruk på mellom 7 og 8 prosent. Dette ble kontrollert mot historiske tall for samme sjåfør, samme rute og samme bil. I noen tilfeller var besparelsene nærmere 20 prosent.

– Hovedpoenget er å fokusere på kjørestil. Vi undres over at mange ikke bruker mer energi på dette, sier Flognfeldt.

– Må bli en kultur

SPARER MYE: I vårt kronglete og kuperte land, kan en økonomisk kjørestil kutte drivstoff-forbruket drastisk. Det har Tipp Transport i Porsgrunn fokus på.

Han forteller at selv om sjåføropplæring viser seg å være effektivt, må en slik satsing «eies» internt i bedriften, og er en kontinuerlig form for endringsledelse.

– For å få til varig endring må det bli en del av kulturen, og de som gjør det bra må bli sett. De som har forbedringspotensial må få opplæring og oppfølging. Uten oppfølging og fokus blir gevinsten fort borte, sier Flognfeldt.

En bedrift som har premiert en fornuftig kjørestil lenge er Tipp Transport AS i Porsgrunn. Der kan alle sjåførene få bonus på lønnsslippen om sjåførscoren er høy.

– Vi har holdt på med dette lenge, siden 2011. Ideen var egentlig ikke at vi skulle spare så mye penger, men vi ville være sikre på at vi ikke bruker mer penger enn konkurrentene, sier deleier og daglig leder Morten Natedal til MT.

KUPERT: Tipp Transport kjører land og strand rundt, blant annet for Nippon Gases, og over fjellet er det viktig å ha så lavt forbruk som mulig, for å øke lønnsomheten.

De snaut 100 sjåførene i selskapet kan få opptil 1500 kroner ekstra i måneden om sjåførscoren er på topp. De er penger Natedal gladelig betaler. For gevinsten for bedriften er større enn kostnaden.

– Det er penger å hente på å ha bevisste sjåfører, og vi sparer penger på dette, sier han, og understreker at økonomiske sjåfører, også gir andre besparelser enn i dieseltanken.

– Kjører de ordentlig faller alle kostnadene, og vi får bedre omdømme, sier Natedal.

Bra for helsa

Andreas Flognfeldt hos Cognia ser det samme. «Penere» kjøring gir mindre slitasje på slitedeler, som dermed må byttes sjeldnere, og antallet kostbare skader går ned.

– Det viser seg også at det gir bedre sjåførhelse, med mindre stress, noe som kan slå positivt ut på sykefraværet, sier Flognfeldt.

Han blir av og til konfrontert med at nå når det kommer en elektrisk revolusjon innen lastebilbransjen, at en økonomisk kjørestil blir mindre viktig – siden utslippene uansett vil være «null». Snarere tvert imot, mener Flognfeldt.

For selv om energibæreren kanskje er rimeligere med en elektrisk drivlinje, vil fordelene med å oppnå god rekkevidde være store.

– God kjørestil vil kunne være forskjellen på å måtte stoppe å lade eller ikke underveis. Da er det plutselig mye å spare. Dessuten vil gevinstene med mindre slitasje og færre skader være de samme, sier Flognfeldt.

Powered by Labrador CMS