Den nye godsterminalen foreslås bygget rett syd for dette området, der deler av Askos 'natt-parkering' vil beslaglegges av påkoblingsspor til Østfoldbanen.
Den nye godsterminalen foreslås bygget rett syd for dette området, der deler av Askos "natt-parkering" vil beslaglegges av påkoblingsspor til Østfoldbanen.

Jobber for å realisere godsterminal i Vestby

En bredt sammensatt gruppe med næringslivsaktører ønsker å få realisert en godsterminal kloss inntil E6 rett syd for Asko, til en brøkdel av prisen som gjorde at Vestby-terminal ble skrotet i KVU i 2019.

Publisert Sist oppdatert
Den nye godsterminalen foreslås bygget her, ved området som er kjent lokalt som Rustad gård. Bildet er tatt fra bro over E6.
Den nye godsterminalen foreslås bygget her, ved området som er kjent lokalt som Rustad gård. Bildet er tatt fra bro over E6.

Under «Grensekryssende godskonferanse» 6. desember fortalte Gøran Andreassen, SVP i Bring Intermodal, og en av de som deltar aktivt i prosjektgruppen, om hvordan en terminal i Vestby kan gi den norske skinnebaserte godstransporten en sårt tiltrengt boost hvis man skal nå de nasjonale målene om en storstilt overføring av gods fra vei til bane.

Det var Posten Norge AS og Bring som tidligere i år tok initiativ til nok en gang å se på muligheten for å realisere en intermodal godsterminal i Vestby.

Som kjent er Bring i ferd med å etablere en ny pakketerminaI i Moss. I styringsgruppen for utredningen deltar også næringsselskapet Mosseregionens Næringsutvikling AS, de to Østfold-havnene Moss Havn KF og Borg Havn IKS samt to store vareeiere med tungt nærvær i Vestby, Asko Transport og Ikea (som bygger nytt sentrallager i Vestby).

Yngvar Trandem, daglig leder i Mosseregionens Næringsutvikling, er blant aktørene som ønsker å forene kreftene i Follo- og Østfold-regionen for å realisere en godsterminal i Vestby.
Yngvar Trandem, daglig leder i Mosseregionens Næringsutvikling, er blant aktørene som ønsker å forene kreftene i Follo- og Østfold-regionen for å realisere en godsterminal i Vestby.

Tilbakeslag i 2013 og 2019

Kampen for å etablere en godsterminal i Vestby er ikke av ny dato. Allerede i 2013 forelå utredningen «Vestby godsterminal og innlandshavn», som den gang konkluderte med at det var for stor økonomisk risiko og for mange barrierer på kort sikt knyttet til etablering av en privat terminal.

Det neste bakslaget kom i 2019 i kjølvannet av konseptvalgutredningen «Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet». Denne har vært førende for de grepene som er gjort på godssiden på jernbanen på Østlandet de siste årene. Her ble det anbefalt en trinnvis utvikling av Alnabru med modernisering frem mot år 2040. Og dersom det blir aktuelt med avlastingsterminaler, vil Hauerseter nordøst for Oslo være det mest aktuelle stedet for en eventuell avlastningsterminal.

Lavere investeringskostnad og mindre terminal

I forstudien som er utført av prosjektgruppen rokker man imidlertid ved en del av premissene for at Vestby-alternativet ble skrotet i 2019. Det konkluderes med at en litt mindre og enklere terminal (på et annet område enn det som ble vurdert sist) vil gi en tilfredsstillende jernbaneløsning for næringslivsaktørene, samtidig som investeringsbehovet er kraftig nedjustert - fra 5,6 milliarder kroner til mellom 1,3 og 1,9 milliarder kroner.

De høye investeringskostnadene var en hovedårsak til at Vestby-alternativet ikke nådde opp i 2019.

Lang vei frem

Det er imidlertid langt fra et ønske fra næringslivet til det første toget eventuelt ruller inn på en splitter ny terminal.

Veien fra en forstudie, initiert og finansiert av et knippe næringslivsaktører, til å bli et prosjekt som faktisk realiseres, er lang.

Ikke minst må de viktigste stakeholderne komme skikkelig på banen. Det er samferdselsdepartementet og de to jernbaneetatene Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

Første steg på veien er å få på plass finansiering til en offentlig utredning om en godsterminal i Vestby kan fungere som en avlastningsterminal for Alnabru.

Helt sentrale forutsetninger for Østfoldbanen må også avklares, for eksempel knyttet til påkoblingsspor mellom terminalen og Østfoldbanen og utbygging av signalstyringssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System).

NB! Du kan lese mer om planene på hjemmesidene til Mosseregionens Næringsutvikling.

Powered by Labrador CMS