Enig om målet – uenig om middelet

NLFs Geir A. Mo og NHO LTs Are Kjensli er enig om målet, uenig om middelet for hvordan transport- og logistikkbransjen skal møte den kraftige utgiftsøkningen for bransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden

NLF-sjefen oppfordrer til høyere transportpriser

En bekymret NLF-sjef Geir A. Mo oppfordrer transportbedriftene og sine medlemmer til å sende regningene med økte transportpriser til vareeierne for å dekke økte kostnader.

Publisert Sist oppdatert

Han understreker også at NHO og andre organisasjoner som representerer transportkjøpere må forberede sine medlemmer på økte transportpriser.

Det er imidlertid NHO LTs adm. direktør Are Kjensli ikke enig i.

– Vi vil ikke kommentere eller oppfordre til høyere transportpriser, verken mot våre medlemmer eller våre kunder. Dette er forhold den enkelte bedrift selv må vurdere i et konkurranseutsatt marked, sier NHO LT-sjefen til Logistikk Inside.

Kjensli tok imidlertid i november i fjor selv til orde for at sjåførlønningene bør økes som et ledd i dette arbeidet.

– Det er hyggelig at våre venner i NLF vil jobbe sammen med oss for å løse sjåførkrisen, sier Kjensli.

- «Alt" er blitt dyrere det siste året, nå må transportbedriftene sørge for å få dekket inn sine økte kostnader ved å sende regningen til sine kunder, sier en bekymret Mo til Lastebil.no.

Ifølge kostnadsindeks for lastebiltransport, som NLF utgir i samarbeid med SSB, økte kostnadene uten ferjer og bom med hele 9,7 % fra desember 2020 til desember 2021. I samme periode økte den generelle KPI (konsumprisindeksen) med 3,5 %, hvorav energikostnader og avgiftsendringer stod for vel halvparten.

- Ikke mye å skryte av for oljelandet Norge, understreker NLFs adm. direktør og viser til at i underkant av 60 % av dieselprisen er avgifter til staten.

Likte du denne saken? Test et gratis og uforpliktende prøveabonnement på LogistikkInside, og få tilgang til alle artikler på nettsiden.

- Fra 2021 til 2022 økte samlede avgifter på diesel inkludert mva. med 15 øre literen. NLF kjempet imot økningen i CO2-avgiften med alle midler i stortingshøringer, innspill til statsbudsjettet, møter med politikere, med medieutspill osv., sier Mo og fortsetter:

- Vårt poeng er at Norge ikke må innføre høye avgifter på drivstoff. Da vil vi fort tape i konkurransen med utenlandske transportører.

Ifølge Mo er det ikke bare avgiftene som gjør at dieselen er så dyr. Analytikere til Circle K forklarer prisøkningen som en miks av svært ulike årsaker: Frykt for konsekvensene av Omikron, særdeles lave drivstofflager, produksjonsbegrensninger i flere store oljeproduserende land og frykten for sanksjoner mot Russland grunnet den spente situasjonen i Ukraina. Også en svært høy dollarkurs påvirker situasjonen.

- Dette er med andre ord internasjonale forhold som den norske stat, og i særdeleshet norske lastebileiere, ikke er herre over, understreker NLF-direktøren og fortsetter:

- Uansett årsaksforhold medfører dette økte kostnader for norske transportører, og det må kompenseres. Enten ved at staten reduserer avgiftene på diesel tilsvarende, eller ved at prisene på transportoppdrag økes tilsvarende. Våre venner i NHO Logistikk og transport var før jul ute og etterspurte høyere lønninger for å øke rekrutteringen til sjåføryrket, noe som ifølge organisasjonen skulle skje ved lokale forhandlinger. Med den kostnadsutviklingen vi ser nå vil det ikke være mye å forhandle med når dieselen og strømmen er betalt, fastslår Mo.

NLF-sjefen trekker også frem avgiftsnivået på miljøvennlig biodrivstoff, og som bidrar til å øke prisene.

– Dette er en avgift NLF har stilt seg kritisk til hele tiden, sier Mo.

Han understreker også at NHO og andre organisasjoner som representerer transportkjøpere må forberede sine medlemmer på økte transportpriser.

Mål og middel

- Det er åpenbart at mange forhold nå faller sammen i tid og gir høye kostnader, også for transportbransjen. Implementering av EUs mobilitetspakke, høye energipriser (strøm/gass) og den høyeste oljeprisen på mange år, inflasjon/generell kostnadsvekst og den sjåførmangelen bransjen sliter med, er eksempler på dette, sier NHO LT-sjef Are Kjensli til Logistikk Inside.

Han er enig med NLF i at regjeringen bør være varsom med ytterligere avgiftsøkninger i denne situasjonen.

- Våre medlemmer ønsker å ta del i det grønne skiftet. Siden verken el- eller hydrogenlastebiler er konkurransedyktige på markedet på enda noen år, er lastebiler på biogass og HVO helt avgjørende i den fasen vi er inne i. Da må myndighetene sikre at lade- og fylleinfrastruktur og avgifter på biodrivstoff er på et nivå som faktisk motiverer og bidrar til lavutslipp nå, sier Kjensli.

Diskusjonen i forhold til flere nettselskapers markedsføring av fri frakt og retur, er et annet forhold som opptar NHO LT-sjefen.

- Det er ingen frakt av varer som er gratis, fraktkostnadene er selvfølgelig bakt inn i prisen på varen som selges. Men ved å late som om frakt er gratis, skaper det en uheldig forestilling om at frakt og transport nærmest ikke er å regne med. Frakt har også en kostnad for samfunnet, og det betaler vi i form av veibruks-avgifter, bompenger, forsikring og CO2-avgift, sier Are Kjensli, og som fremhever følgende: - Det hyggelig at våre venner i NLF vil jobbe sammen med oss for å løse sjåførkrisen. Som Geir Mo hevder, så tok jeg selv i november i fjor til orde for at sjåførlønningene bør økes som et ledd i dette arbeidet. NHO LT vil imidlertid ikke kommentere eller oppfordre til høyere transportpriser, verken mot våre medlemmer eller våre kunder. Dette er forhold den enkelte bedrift selv må vurdere i et konkurranseutsatt marked, sier NHO LT-sjefen.

Likte du denne saken? Test et gratis og uforpliktende prøveabonnement på LogistikkInside, og få tilgang til alle artikler på nettsiden.

Powered by Labrador CMS