Ministeren tar grep

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård starter nå prosessen med å samkjøre norske regler med EUs mobilitetspakke.

Strammer inn mot useriøse aktører

De norske reglene samkjøres nå med EUs mobilitetspakke. Det betyr nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Logistikk 2022:

Har du husket å melde deg på til vårens mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 31. mai

Hvor: Vika Kino, Oslo

Blant foredragsholderne:

Thor Myklebust, seniorforsker, Sintef og Hyperloop Cargo

Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør NHO LT

Pia Meling, VP Sales and Marketing Massterly

Lars Erik Matsson Fagernæs, CEO Aviant

Silvija Seres, matematiker og teknologinvestor, LØRN.TECH

Kim Aleksander Hammer Iversen, gründer Zendera.

Elisa Gasperini, leder for bærekraft og samfunnsansvar, Ahlsell Norge

Se fullstendig program og kjøp konferansebillett på logistikk2022.no

Logistikk 2022 arrangeres av Logistikk Inside og Moderne Transport i samarbeid med Logistikkforeningen.

Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens «sosiale del» som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars. Før de nye reglene kan gjelde i Norge, må det gjøres endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Regjeringens forslag til lovendringer er i dag sendt til Stortinget. Når Stortinget har ferdigbehandlet saken vil de nye reglene måtte fastsettes i forskrift.

Strengere for varebiler

Det vil komme nye regler for de som kjører internasjonal transport med varebiler som har tillatt totalvekt over 2500 kg.

– For transport med disse kjøretøyene vil det bli innført løyveplikt, kjøre- og hviletidsregler, kabotasjeregler og plikt til å ha fartsskriver i kjøretøyet. Vi vil også be Statens vegvesen om å utrede muligheten for å innføre regler for transport med varebiler i innenlands transport, sier Nygård.

Det vil stilles nye krav til hvordan transportforetakene organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivere vil måtte legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjonal transport vil bli også nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

– Kabotasjereglene strammes inn. For godstransportkabotasje kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge, sier Nygård.

Fartsskriver til kabotasje-kontroll

Fartsskriver er et apparat som monteres i kjøretøyene og som i dag brukes til å kontrollere kjøre- og hviletidsreglene.

– Etter de nye reglene skal fartsskriveren også kunne brukes til å kontrollere regler om kabotasje og arbeidstid for sjåfører. Den skal registrere nye opplysninger, som for eksempel grensepasseringer. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel for kontrollmyndighetene, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS