Regjeringens innspillskonferanse til kommende NTP:

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Norske Havner: - Vi må utvikle et næringsliv som er bærekraftig

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner, talte sjøtransportens sak under regjeringens innspillskonferanse til kommende NTP.

Publisert Sist oppdatert
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør Norske Havner.

- Vi må erkjenne at NTP vi leverer nå er en av historiens viktigste. Sjelden vil de valgene vi gjør nå ha så store konsekvenser for fremtiden. Ikke bare er NTP en av de største investeringsplanene for samfunnet, cirka 1200 milliarder kroner, men transportsektoren står også for 30 prosent av CO2-utlsippene i Norge. Det legger et veldig stort ansvar på på oss for å gjøre riktige investeringer for fremtiden, sa han.

- Må utvikle et næringsliv som er bærekraftig

Regjeringens innspillskonferanse:

- Utredningsoppdraget viser store utfordringer med å nå klimamålene slik vi har jobbet frem til i dag. Det samme gjelder naturmangfold. Så sier regjeringen ikke bare vil redusere klimagassutslippene, men vil også bruke klimakrisen til å utvikle nye, grønne norske eksportarbeidsplasser. Det er også et viktig poeng. Selv om vi må gjøre alt vi kan innen klima og naturmangfold, må vi også ha noe å leve av. Vi må utvikle et næringsliv som er bærekraftig. Skal eksportveksten være grønn, så må også transportveksten være grønn. En "tradisjonell" transportvekst vil bare øke utslippene. Da er det ikke nok med gode målsettinger, man må også ha vilje og evne til å prioritere slik at vi når målsettingene våre. Da stusser vi over prioriteringsoppdraget, den legger ikke til rette for en reel prioritering, bare mindre justeringer, sa han.

- Kysten har blitt dårlig prioritert

Gammelsæter var også tydelig på at sjøtransporten må løftes høyere.

- Kystens infrastruktur har over tid blitt dårlig prioritert. Men på kysten har vi stort potensial for grønn transport. Over 80 prosent av befolkningen bor langs sjøkanten og en stor del av utenrikstransporten går med skip. OECD sier 50 prosent av veksten i verdensøkonomien frem mot 2030 vil komme fra havet, mye fra fiskeri og oppdrett. Dette mer enn indikerer, at dersom man skal øke eksporten så betydelig som 50 prosent, er det behov for å investere i infrastruktur som kan bidra til transportveksten og som kan bidra til at eksportveksten blir grønnest mulig. På skip går godset kollektivt og mest mulig miljøvennlig. Vi ser at ny teknologi vil bidra til mer miljøvennlig fremdrift av skip og utvikling av nye transportkonsept.

- Med de ambisjonene regjeringen har for å redusere klimagassutslippene og å spare natur, og med de ambisjonene regjeringen har med å øke eksporten, så vil det være et stort paradoks om ikke regjering og storting vil satse på kystens infrastruktur, avrundet han.

NB! Regjeringens Innspillskonferanse til NTP ligger tilgjengelig på nett. For å høre Kjell-Olav Gammelsæters innlegg må du spole deg 4 timer og 58 minutter ut i livestreamen.

Powered by Labrador CMS