Tema: Grønn omstilling i veitransporten:

Nor-log har investert i en elektrisk distribusjonsbil for at Nortura Bergen skal levere på sitt mål om klimanøytral distribusjon.

Nortura med miljøkrav - Nor-log med elektrisk distribusjon

Ifjor inngikk Nor-log en fireårig transportavtale med Nortura. Kravet var blant annet at transporten skulle være klimanøytral og fossilfri.

Publisert Sist oppdatert

Transportselskapet har dermed, med hjelp av Nortura Bergen, investert i en ny elektrisk Volvo FE med 16 pallplasser og to temperatursoner. 

Nor-log duoen Sigve Gismarvik, som utvikler kunde- og logistikkløsninger og er arkitekten bak løsningen, og Helge Tronstad, avdelingsleder i Bergen, setter pris på at profesjonelle aktører som Nortura krever fossilfrie transport- og distribusjonsløsninger og har sett frem til å få bilen i drift. Med denne løsningen reduseres lokalt utslipp i Bergen med ca. 37 tonn CO2 per år.

Bilen, som går i nærdistribusjon, skal distribuere ca. 600 tonn varer årlig til både Nortura Proff og Nortura Industrisalgs kunder i Stor-Bergen. 

Første i Nortura som er helelektrisk

Ifølge pressemeldingen er Nortura Bergen det første anlegget i Nortura med helelektrisk distribusjonsbil. 

- Skal vi møte kundenes krav til nullutslippsbiler ved levering må vi være forberedt og i forkant, sier Ørjan Mjelde, driftssjef i Nortura Bergen. Han legger til at distribusjonsløsningen har vært i drift i fire uker, og at det "ser lovende ut". Bilen har en driftstid på 8-0 timer på én ladning.

Materiell- og vedlikeholdsleder i Nor-log, Ståle Gjerde, forteller at dette er en av flere elektriske distribusjonsbiler som skal rulles ut i Nor-log fremover, som en viktig del av det grønne skiftet og målet om klimanøytral transport og distribusjon innen 2030. 

For vår del i Nor-log vil en kombinasjon av biogass for langtransport og elektrisk for nærdistribusjon være energimiksen fram mot klimanøytrale transporter i 2030, sier han

Salgssjef i Nor-log, Karianne Andersen, kan i denne forbindelse nevne at flere klimanøytrale kundeløsninger er under implementering denne vinteren og våren. 

- Interessen for «grønne løsninger» er sterkt økende, melder hun, 

Powered by Labrador CMS