Økonomisk gjennomgang 2021 vs 2020:

Rune Berg Stiansen, daglig leder i DSV Road AS, leder landets største veitransportør.
Rune Berg Stiansen, daglig leder i DSV Road AS, leder landets største veitransportør.

DSV var "King of the road" i 2021

Som i 2020 var det DSV Road som kunne smykke seg med tittelen "King of the road". Ingen godstransportører på vei kjørte inn flere kroner enn den norske veivirksomheten til den danske logistikk-kjempen.

Publisert Sist oppdatert

Logistikk Insides gjennomgang viste at det var 2962 transportører i bransjekategorien " - Godstransport på vei" som hadde driftsinntekter over 100.000 kroner i både 2021 og 2020. Det gir rom for en direkte sammenligning av nøyaktig det samme bedriftsutvalget gjennom de siste to regnskapsårene.

Som i 2020 var det DSV Road AS som dro inn mest inntekter langs veien. Selskapet økte driftsinntektene med 208 millioner kroner. En del av omsetningen knyttes til DSV-konsernets oppkjøp av Agility-konsernet i august ifjor.

Etter at det danske DSV-konsernet ervervet Agility-konsernet for rundt 30 milliarder danske kroner, betydde det at de ulike divisjonene i Agility på spredd utover de ulike DSV-divisjonene. Helt konkret innebærer det at årets to siste måneder ifjor (fusjonen ble gjennomført 1. november) innehold inntekter fra DSV ROad AS i tillegg til inntektene fra vei-virksomheten til Agility.

Asko Transport AS er den eneste andre veitransportøren som passerte milliarden i omsetning ifjor. Selskapet hadde en omsetning på 1070 millioner kroner og kunne bokføre et driftsresultat på 18 millioner kroner, som ga en driftsmargin på1,68 prosent. Dette var nær en dobling av driftsmarginen i 2020. Årsaken skyldes i hovedsak en bedre utnyttelse av bilflåten som følge av at det ble transportert mer varer. Som kjent opererer Asko Transport i en lukket verdikjede. Selskapets næringsvirksomhet er i hovedsak transport av dagligvarer inn til Askos regionslagre. Selskapet er datterselskap av Asko Norge AS og inngår i konsernregnskapet til NorgesGruppen ASA.

Topp 50 kjørte inn neste 16 milliarder kroner

De 50 største selskapene, målt etter omsetning, kjørte inn 15.867 millioner kroner. Det var 1,3 milliarder kroner mer enn året før.

Til tross for at driftsmarginen økte noe ifjor for de største, taler tallene sitt tydelige spåk om at driftsmarginene er små for de transportselskapene som i hovedsak livnærer seg på stort volum.

Topp 50 med 2 prosent lavere driftsmargin enn resten

Driftsmarginen økte 2,42 prosent i 2020 til 2,71 prosent ifjor.

Det er verdt å merke seg at gjennomsnittet for veitransport-bransjen ligger et godt stykke høyere enn det den gjør for de største selskapene. Gjennomsnittlig driftsmargin l på 3,98 prosent ifjor. Og dersom man ekskluderer de 50 største, som trakk snittet ned, ender de 2912 andre opp med et snitt på 4,49 prosent.

Disse 50 selskapene dro inn mest inntekter i 2021:

Powered by Labrador CMS