2023 - Kort oppsummert:

5. desember: Steffen Larvoll

Følg Logistikk Insides julekalender. Bak luke nummer fem finner vi Steffen Larvoll, partner i konsulentselskapet NovaRetail.

Publisert Sist oppdatert

Logistikkredaksjonens adventskalender

  • I forlagshuset Bjørgu har vi to publikajsoner som følger logistikkkbransjen tett. 
  • Her er Logistikk Inside og søsterpublikasjonen Mtlogistikk.nos redaksjonelle adventskalender. Her ber vi et knippe bransjepersonligheter fra logistikkens verden komme med sine refleksjoner rundt året vi snart legger bak oss og om året vi går inn i.
  • Det presenteres en ny artikkel hver dag.

Larvoll har langt fartstid innen norsk logistikkbransje, hovedsakelig innen lager, automasjon og software. I 2021 etablerte han et eget konsulentselskap, NovaRetail, sammen med Tom Jarle Dehkes og Helge Johannessen

- Hva i logistikkåret 2023 mener du gir mest grunn til optimisme for fremtiden?

- Det jeg finner mest oppmuntrende i 2023, er den betydelige endringen i hvordan logistikkens rolle oppfattes internt i bedrifter. I alle prosjektene jeg har vært involvert i, har jeg observert at toppledelsen stadig vektlegger logistikk som en nøkkelfaktor for bedriftens fremtidige konkurransekraft. Dette gjelder alt fra innkjøp og transport av varer fra utlandet til å nå bærekraftsmål, samt god kontroll på masterdata på et strategisk nivå. Den proaktive tilnærmingen, i motsetning til en reaktiv, stiller høyere krav til logistikkpersonalet, noe jeg anser som en svært positiv utvikling. Det var på tide at logistikk ble anerkjent som en kritisk komponent for bedriftens suksess.

- Hva er du mest fornøyd med for året som har gått på vegne av egen bedrift? 

- Som et relativt nyetablert konsulentselskap i logistikkbransjen (startet i 2021), har det vært utrolig givende å se hvordan vi har bygget videre på suksessen fra 2022 og inn i 2023. Vi har etablert oss som et ledende kompetansehus for selskaper som ønsker å automatisere sine lagre, noe som har resultert i en rekke positive tilbakemeldinger fra våre kunder.

- Et av høydepunktene for 2023 var vår egen konferanse, "Automasjon 2023", hvor vi samlet over 200 deltakere for å fordype oss i lagerautomasjon. Responsen vi fikk var overveldende positiv, og vi ser frem til å gjenta denne suksessen neste høst. Vi planlegger å lansere mer informasjon og åpne for påmeldinger i starten av januar, med neste arrangement planlagt til 24. oktober.

- Er det noen i logistikkbransjen du mener bør får en ekstra anerkjennelse for den jobben som er lagt ned for næringen?

- En person som virkelig har inspirert meg dette året er Ida Juliane Havnås, lederen for Menys netthandelssatsning. Idas arbeid med "Meny Levert Hjem" er et veldig godt eksempel på innovasjon og bærekraft innen logistikk. Hennes tilnærming til å balansere fokus på høy kvalitet, kostnadseffektivitet og bærekraftig drift er enestående. Dette er nettopp den typen lederskap som driver bransjen fremover på en ansvarlig og effektiv måte. Idas arbeid representerer en modell for hvordan man kan oppnå kommersiell suksess samtidig som man opprettholder et sterkt fokus på miljømessig bærekraft.

- Hva tror du kommer til å prege 2024 for egen bedrift?

- Et av de mest spennende prosjektene vi har hatt gleden av å være en del av, og som vi ser frem til å realisere neste høst, er den nevnte netthandelssatsningen til Meny. Vår rolle i prosjektet har vært sentral, med ansvar for design, innkjøp, og prosjektledelse for både automasjonsløsninger og WMS-software. Å kombinere dagligvarehandel, netthandel og last mile-logistikk presenterer noen av de mest utfordrende oppgavene en logistiker kan møte, og det har vært utrolig givende å bryne seg på disse. Tilliten vi har blitt vist i løpet av dette prosjektet verdsetter vi høyt.

Vårt bidrag til prosjektet inkluderer rådgivning knyttet til innkjøp av automasjon og software, lagerdesign, definering av prosesser og funksjoner, samt anbudsledelse og styring av byggefasen. Videre omfatter det testing, opplæring og forberedelser for driftsettelse frem til høsten 2024. Vi forventer at dette prosjektet vil være en milepæl for vår bedrift, og sette en ny standard for hvordan komplekse logistikkutfordringer kan løses på innovative og effektive måter.

- Hva tror du kommer til å prege logistikkåret 2024?

- For logistikkbransjen generelt tror jeg 2024 vil bli et år hvor fokuset på å trimme varelagre for å redusere kapitalbinding blir sentralt. Det er også på tide at bedrifter begynner å veie servicetilbud opp mot både kostnader og miljøpåvirkning. I det siste tiåret har økende omsetning ofte skygget for økte logistikkostnader, men nå, med utflating i omsetning for mange bedrifter, blir det nødvendig å se nærmere på kost/nytten knyttet til mange tjenester som har blir rullet ut de siste årene for å kapre markedsandeler.

Utfordringen ligger i å drive mer rasjonelt, samtidig som kundeforventningene bare fortsetter å vokse. Jeg forventer at vi vil se en økning i bruk av dataanalyse og mer automatiserte løsninger for å oppnå dette. Samarbeid mellom forskjellige aktører og fokus på å utnytte eksisterende infrastruktur på mer effektive måter vil også trolig stå høyt på prioriteringslisten for mange bedrifter. Disse strategiene vil ikke bare forbedre effektiviteten, men være forholdsvis lavthengende frukter som kan oppnås med relativt lave investeringer og korte tidslinjer, noe som blir stadig viktigere i vår bransje.

Powered by Labrador CMS