Utdanning:

Fagskolen Innlandet: Spisset og praktisk logistikkutdanning

Med sin nye modulbaserte logistikkutdanning, ønsker Fagskolen Innlandet å tilby utdanning skreddersydd etter arbeidslivets behov.

Publisert

Studiet består av følgende moduler:

  • Innføring i logistikk, lager og transport (2,5, stp.)
  • Transportplanlegging (5 stp.)
  • Lager og terminalledelse (5 stp.)
  • Bærekraftig logistikk (5 stp.)
  • Befraktere og transportbestillere (5 stp.)
  • Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)
  • Innkjøp og forhandlinger (5 stp.)

- Vi har laget en egen modulutdanning som heter transport-, terminaler og lagerlogistikk. Den består av sju enkeltmoduler, som man kan ta enkeltvis eller som et helt studium, sier Ruth Hoff, avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet.

Tanken er å lage korte spissende utdanningsmoduler som er utviklet i samarbeid med arbeidslivet. Utdanningen er spesielt tilrettelagt for folk som allerede er i arbeid, og som vil øke kompetansen sin.

- Vi har én fysisk samling, fire på teams og en fysisk til slutt. Vi ser at det er viktig at studentene samles fysisk, studenter som er i arbeid lærer mye av hverandre. Men for at studiet skal kunne kombineres med jobb gjennomføres også en del samlingene på nett, sier Hoff.

Praktisk rettet

Oppgavene som studentene skal løse er gjerne knyttet opp mot bedriftene der de jobber, og er praktisk rettet. Dermed vil studentenes arbeidsgivere kunne få umiddelbar nytte av å etterutdanne sine ansatte.

Fagskolen Innlandet på Gjøvik står bak det nye utdanningstilbudet.
Fagskolen Innlandet på Gjøvik står bak det nye utdanningstilbudet.

- Studentene tar med en problemstilling fra sin arbeidsplass og jobber med den gjennom studiet, forklarer Hoff.

Skolen vil benytte både bedriftsbesøk og gjesteforelesere med spisskompetanse i undervisningen.

- Vi knytter teori og praksis sammen. Vi legger inn spisskompetanse der det er behov. Vi går gjennom teorien først på dagen, så vil det komme en representant fra en bedrift som forteller hvordan ting løses i praksis, forteller hun videre.

Ruth Hoff, avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet.
Ruth Hoff, avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet.

Gjennomføring

Modulene er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.

Tar man alle modulene vil det utgjøre 30 studiepoeng, som tilsvarer et halvt års fulltidsstudium.

- På sikt kan man bruke disse modulene og bygge videre til en fagskolegrad, sier Ruth Laeskogen Hoff.

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp), der det i to av ukene avvikles todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke.

Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.).

Oppstart i januar 2023

Oppstart av det nye studiet vil være i uke 4 2023, og søknadsfrist for den første modulen er 16. januar. Opptakskravene er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse, eller så kan søkeren dokumentere tilstrekkelig relevant praksis. Mer informasjon finnes på hjemmesidene til Fagskolen Innlandet.

Powered by Labrador CMS