Rullende gods sjøveien

Transportstrømmene i Norge endrer seg, det merker også Bergen Havn.
Transportstrømmene i Norge endrer seg, det merker også Bergen Havn.

Positiv gods-utvikling i Bergen Havn

Bergen Havn opplevde en nedgang i container – men en oppgang i det totale godsvolumet over kai på 3,5 prosent.

Publisert Sist oppdatert

- Containerutviklingen over Bergen Havn har gjennom fjoråret, variert stort sett opp mot året før.

I første kvartal så vi en kraftig oppgang, men så falt volumene betydelig gjennom resten av året. Totalt endte havna opp med 38.771 TEUs, noe som er en nedgang på 4,7 prosent, opplyser markedssjef Nils Møllerup.

Han påpeker at det er vanskelig å forklare hovedårsaken til tilbakegangen, men det er ingen tvil om at noen transportmønstre har endret seg, mens pandemien har forårsaket store variasjoner gjennom året.

Nils Møllerup, forretningsutvikler Bergen Havn.
Nils Møllerup, forretningsutvikler Bergen Havn.

Rullende gods økte

- Utviklingen i trailertrafikken er svært avhengig av Fjord Line sin tilstedeværelse, og den har som kjent vært til og fra siden pandemien startet. Utviklingen har i denne sammenheng vært motsatt av containervolumene, med en nedgang i første kvartal av 2021, for så å snu til svært positive tall resten av året. Vi ser ikke bort i fra at det kan ha en sammenheng i at volumene forflytter seg fra trailer til container innenfor noen områder, påpeker Møllerup.

- Totalt endte vi opp med 10.997 trailere, noe som er en oppgang på 23,65 prosent opp mot 2020.

Nybil øker i Vest

- Vi har vært igjennom nok et år hvor vi har sett en betydelig vekst i volumene for nye kjøretøy og motorvogner i handel. Det er tydelig at enkelte segmenter nå ser på det som mer attraktivt, å sende kjøretøyene direkte til Vestlandet.

-Total endte vi opp med 4.832 enheter over kai her i Bergen, noe som er en oppgang på hele 70 prosent, forteller markedssjefen.

Kjøpekraften avgjør

- Situasjonsbildet i 2020 med en uoversiktlig logistikksituasjon, fortsatte inn i 2021. Vi opplevde store variasjoner fra måned til måned og mellom de forskjellige segmentene, sier Nils Møllerup – og legger til:

- Når vi nå etter hvert skal tilnærme oss en normalsituasjon, blir det spennende å se om den underliggende godsveksten kommer til å fortsette – eller om kjøpekraften reduseres og godsmengden reduseres. Flere rederier og nye ruter blant de maritime aktørene vil bedre frekvensen og øke attraktiviteten hos vareeiere til å ta i bruk sjøveien, men alt avhenger av at pris og kvalitet er god nok for at veksten skal kunne fortsette.

Powered by Labrador CMS