Vareeierundersøkelsen 2023:

Logistikk Inside og vår søsterpublikasjon Moderne Transport skal nok en gang kartlegge norske vareeieres logistikkhverdag - og håper norske vareeiere kjenner sin besøkelsestid. På bildet ser man Inside-redaktør Glenn Lund (f.h) og MT-redaktør Øyvind Ludt og en faksimile av fjorårets undersøkelse.

Skal kartlegge vareeiernes logistikkvalg og betraktninger – vi er avhengig av din hjelp!

31. mai vil logistikkredaksjonen presentere funnene fra årets store vareeierundersøkelse, under konferansen Logistikk23 på Vika Kino.

Publisert Sist oppdatert

31. mai arrangerer logistikkredaksjonen i forlagshuset Bjørgu – det vil si Moderne Transport og Logistikk Inside – konferansen Logistikk23 på Vika kino. Her kjenner naturligvis alle som er opptatt av logistikk sin besøkelsestid, og vil kunne høre MT-redaktør Øyvind Ludt og Inside-redaktør Lund gi rykende ferske logistikkdata fra norske vareeieres hverdag.

Undersøkelsen utføres av Logistikk Inside og Moderne Transport, i samarbeid med analyseselskapet Friske Fakta AS.

Verden i endring

I fjor mottok vi innsiktsfulle data fra 52 norske vareeiere. Dette inkluderte mange av de største og mest velkjente norske vareeierne innen en rekke ulike bransjesektorer. Samlet hadde disse en omsetning på nærmere 400 milliarder kroner i 2021. Svarene ga et godt innblikk i hvilke betraktninger norske vareeiere gjorde seg innen logistikk og supply chain management for ett år siden.

– Verden ser ganske annerledes ut nå enn det den gjorde for 12 måneder siden. Det blir derfor veldig interessant å følge opp fjorårets undersøkelse med ferske datapunkter, sier Glenn Lund, redaktør i Logistikk Inside.

Han legger til at logistikkredaksjonen allerede ser for seg en viss bevegelse i tallmaterialet.

– Vi har naturligvis noen hypoteser på forhånd som vi håper å få avkreftet eller bekreftet via denne undersøkelsen. Gjennom året som har gått siden vareeierne svarte på den forrige undersøkelsen. For en del har det vært en del bevegelse i forsyningskjedene, for mange har også markedsutsiktene blitt radikalt forandret, i tillegg har kapitalmarkedet endret seg. Økt rentenivå og en svak norsk krone er forhold som i en eller annen grad påvirker alle norske vareeiere. Det blir interessant å se hvordan dette slår ut i investeringsvilje og innen valg av bærekraftige transport, sier han.

Presenteres på Logistikk23

MT-redaktør Øyvind Ludt og Inside-redaktør Lund sine innlegg vil bli fulgt opp av sceneopptredener fra andre velkjente vareeiere, som blant annet Ikea (ved adm. direktør Carl Aaby og Teodor Bäckström, direktør for kundelogistikk), Heidelberg Cement (Lars Erik Marcussen, prosjektleder logistikk), Felleskjøpet Agri (Per-Kenneth Øye, chief transport officer) og Farmasiet (Hilde Andersen-Gott, CTO og COO).

Den grundigste undersøkelsen om norske vareeiere

Logistikkfaget handler i stor grad om kontinuerlig forbedring. I fjor økte svarprosenten med 50 prosent. Fra 34 respondenter i Vareeierundersøkelsen i 2021 til 52 i fjor.

– Dette er den vareeierundersøkelsen som går mest i dybden om norske vareeieres forhold til logistikk og godstransport. Det viktigste med undersøkelsen er kvaliteten i svarene vi mottar, slik at vi får inn matnyttig informasjon som gir verdi både til oss i logistikkredaksjonen, vareeierne som deltar samt de som leverer transport- og logistikktjenester til vareeierne. Når det er sagt har vi naturligvis en ambisjon om å øke antallet deltagere også i år. Såpass offensive må vi være. Men for å få en rekordstor svarprosent er vi helt avhengig av velvilje fra norske vareeiere. Vi er veldig takknemlig overfor alle som setter av tid til å besvare undersøkelsen, understreker Lund.

Alle vareeiere som besvarer undersøkelsen, vil motta en ferdig utfyllende rapport i begynnelsen av juni. Og vil få en rabatt på 1000 kroner per billett til Logistikk23.

Undersøkelsen sendes ut denne uken. Vi håper du tar deg tid til å besvare!

Dersom du ønsker å besvare undersøkelsen, og ikke har mottatt vår undersøkelses-link, ta kontakt med Inside-redaktør Glenn Lund på gl@logistikk.no.

Fullstendig rapport fra Vareeierundersøkelsen 2022 (juni 2022) kan du laste ned her.

Powered by Labrador CMS