2023 - Kort oppsummert:

1. desember: Glenn Lund 

Følg Logistikk Insides julekalender. Bak luke nummer en finner vi Glenn Lund, redaktør i Logistikk Inside.

Publisert

Logistikkredaksjonens adventskalender

I forlagshuset Bjørgu har vi to publikajsoner som følger logistikkkbransjen tett. Her er Logistikk Inside og søsterpublikasjonen Mtlogistikk.nos redaksjonelle adventskalender. Her ber vi et knippe bransjepersonligheter fra logistikkens verden komme med sine refleksjoner rundt året vi snart legger bak oss og om året vi går inn i. Det presenteres en ny artikkel hver dag.

Vår egen logistikkredaktør Glenn Lund er først ut i logistikkredaksjonens adventskalender for 2023. 

Lund er redaktør for bransjenettstedet Logistikkinside.no og bidrar fast med artikler til søsterpublikasjonene Moderne Transport/Mtlogistikk.no samt Anlegg & Transport/AT.no.

- Hva i logistikkåret 2023 mener du gir mest grunn til optimisme for fremtiden?

- Blant de tingene jeg vil trekke frem er at man omsider har fått fortgang i produksjonen av elektriske lastebiler også i de tyngre vektklassene. Det betyr at man har knekt noen viktige koder i forhold til teknologimodenhet i det grønne skiftet. Også innen skipsfart og luftfart har det skjedd spennende ting innen bærekraft i år, enten det er snakk om skip på biometanol eller transatlantiske flyvninger på 100 prosent SAF-drivstoff

- Mange aktører har fortsatt å investere tungt, enten det er i terminaler, automatisering eller transportmateriell. Mange av investeringsbeslutningene ble tatt i et annet økonomisk klima enn vi har nå i 2023, men om man kommer seg gjennom den motvinden som flere opplever litt tøft på kroppen akkurat nå, så er jo dette investeringer som legger grunnlaget for en god utvikling senere.   

- Som en viktig sjømatnasjon er det også spennende det man har fått til på Gardermoen, der det er flere initiativ som sikrer bedre fasiliteter for den viktige sjømatnæringen.

- Ellers merker jeg meg at logistikknæringen generelt er omstillingsdyktig og har tatt den utfordringen som kom da den økonomiske vinden snudde på sensommeren 2022. Jeg har stor tro på at aktørene i bransjen klarer å gire om.

- Hva er du mest fornøyd med for året som har gått på vegne av egen bedrift? 

- Sommeren 2022 arrangerte Logistikk Inside og Moderne Transport for første gang en møteplass og konferanse, på Vika kino i Oslo. Tilbakemeldingene fra deltagerne på Logistikk 22 var veldig oppløftende, derfor var det ekstra hyggelig at tilbakemeldingene var minst like positive da vi arrangerte vår andre konferanse nå i sommer. Så det at vi har klart å lage et godt fundament for en årlig møteplass der vi kan treffe mange av abonnentene våre fysisk på vår egen "hjemmebane", samtidig som arrangementet går rundt økonomisk, er det jeg er mest fornøyd med i året som har gått. 

- Ellers er det selvfølgelig gledelig å se at abonnementstallene for Logistikk Inside stadig kryper oppover. Det er godt å se at det finnes betalingsvilje for innhold fra et uavhengige redaktørstyrt bransjemedium. 

- Er det noen i logistikkbransjen du mener bør får en ekstra anerkjennelse for den jobben som er lagt ned for næringen?

- Alle som jobber på et overordnet nivå for å utvikle bransjen fortjener en klapp på skulderen. Det gjelder aktører som NHO LT, Norges-Lastebileier-Forbund, Norske Havner, og andre. Men skal jeg velge meg ett viktig fagfelt som har stor betydning for bransjen generelt, og trekke frem noen jeg mener kanskje ikke kommer godt nok frem i rampelyset, er det fagmiljøet som jobber innen tollhåndtering. For et "utenforland" som Norge er dette et ekstremt viktig fagmiljø som er involvert i selve kjernen i det logistikken handler om. Ikke minst har det vært mye ekstra å stå i rundt sanksjonsregelverket som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Dette samtidig som hele tollregimet står foran store endringer som følge av Digitoll. Det er et komplisert fagfelt med mye juridiske spissfindigheter. Personlig har jeg mest å gjøre med Martin Berntzen Often i NHO LT og Grete Astad i Tollkonsult som bidrar til at jeg selv klarer å henge bedre med i det som skjer, men i dette tolluniverset er det garantert mange flere som hadde vært verdt å dra frem. 

- Hva tror du kommer til å prege logistikkåret 2024?

- Det er å slå inn åpne dører å spå at de store makrotrendene med dekarbonisering, digitalisering og automasjon garantert vil rulle ufortrødent videre, men prosessen vil nok heller bære preg av en rolig evolusjon snarere enn noen revolusjon. Jeg tror også at det makroøkonomiske bakteppet vil være omtrent som i dag, det vil si at det fortsatt vil være en del usikkerhet. Så motstandsdyktighet (resillience) og fleksibilitet i forsyningskjedene vil være viktige stikkord også neste år. 

- Den globale handelen er nærmest som en supertanker å regne, og det skal mye til for at den går helt ut av kurs allerede i 2024, men jeg merker meg at det er en overordnet debatt  "i styrhuset" om hvilken kurs man skal seile i. For logistikken, som er så tett knyttet til makroøkonomi og geopolitikk, er jeg derfor veldig spent på den amerikanske valgkampen, og ikke minst retorikken som blir brukt. Vi har sett tendensen over tid at nasjoner har begynt å rette fokuset mer innover mot "seg og sitt", ikke minst i tider preget av økonomisk nedgangstider og politisk uro og mistillit mot de politiske institusjonene. Både i Argentina og Nederland har folket nylig uttrykt et klart ønske om en ny politisk kurs. Denne trenden er ganske fremtredende internasjonalt, og har vært det i en del år allerede. Brexit i 2016 var et resultat av en strømning i befolkningen som hadde vart en stund. Og de første signalene man har fra USA nå er at retorikken vil forsterke seg når presidentvalgkampen drar i gang for fullt. Ettersom den amerikanske presidentvalgkampen er såpass langvarig og en stor internasjonal begivenhet mistenker jeg at retorikken om å fokusere mer på "sitt" og mindre på det internasjonale vil smitte over på diskusjonene også i Europa, også til Norge. Mye vil dreie seg om den nylig vedtatte Inflation Reduction Act, USAs problematiske forhold til Kina (som smitter over på Vesten) samt eventuelle toner fra USA om å tone ned sitt internasjonale nærvær for å gjøre "America Great Again". Kobler man dette sammen med de erfaringene vi har med pandemi samt krig i Ukraina og Midtøsten, har denne cocktailen potensiale i seg til å tegne om det globale handelskartet, som i sin tur vil påvirke de globale handelsstrømmene og hvem man allierer seg tettest med både innen sikkerhetspolitikk og økonomi. Så om ikke annet blir 2024 et spennende år.   

- Hva tror du kommer til å prege 2024 for egen bedrift?

- Jeg tar for gitt at også 2024 kommer til å bli et hektisk år. Logistikkredaksjonen består av meg og Øyvind Ludt (redaktør i søsterpublikasjonene Moderne Transport og Mtlogistikk.no) og logistikk er et temaområde som favner svært bredt. Det gir oss veldig mye å skrive om i løpet av et år. I det siste har vi jobbet litt mer temaorientert, der vi i større grad dykker ned i et temaområde og belyser dette fra litt flere vinkler enn kun enkeltstående standalone nyhetsartikler. Slik vi har gjort med økonomisk oversikt for regnskapstallene i 2022, om jernbaneutviklingen i Europa, om grønn omstilling i veitransporten, om automasjon i lagerdrift og lignende. Denne tilnærmingen kommer vi nok til å fortsette med, da vi tror dybde i artikler og vinklinger gir mer verdi for leserne enn kun enkeltstående artikler.

Powered by Labrador CMS