Nytt om navn:

Jo Eirik Frøise mønstrer av "Transport og Logistikk" etter nesten 20 år som konferansegeneral.

Frøise: Siste kveld med logistikkgjengen – blir arrangementsansvarlig i Fornybar Norge

Etter to tiår som ubestridt konferansegeneral for den norske logistikk- og transportbransjen for konferansen Transport og Logistikk, skifter Jo Eirik Frøise beite og går over i en ny stilling som teamleder for arrangement i organisasjonen Fornybar Norge.

Publisert Sist oppdatert

Fornybar Norge

  • Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen.
  • Organisasjonen jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.
  • Organisasjonen har over 400 medlemmer i hele verdikjeden, inkludert fornybar energiproduksjon på land og til havs, nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere.
  • Fornybar Norge er en fusjon av Energi Norge og Norwea fra januar 2023.
  • Organisasjonen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, og de fleste ansatte holder til i Næringslivets hus på Majorstua.

Han begynner i ny jobb 1. november. Jobbadressen er den samme, kantina også, men han må huske på å hoppe av i tredje etasje i heisen istedenfor i syvende etasje i NHO-huset på Majorstua.

Logistikk Inside tok en prat med 54-åringen onsdag ettermiddag, rett før han skulle inn og rigge til for årets utgave av «Transport og Logistikk».

Som konferansegeneral har det vært Frøises jobb å holde i alle trådene og sy sammen det praktiske, med god bistand fra de ulike samarbeidspartnerne.

Fra tre roll-ups til 40.000 kvadratmeter utstillerflate i Lillestrøm

54-åringen synes det er vemodig å sette punktum for en lang karriere som arrangementsansvarlig og tilrettelegger for logistikkbransjens årlige møteplass, men at tidspunktet er rett – både for egen og konferansens del.

- Det har vært veldig gøy og givende å være med på denne reisen. Der vi har løftet konferansen opp fra beskjedne kår og tre roll-ups til å bli selve møteplassen for en hel næring. I år ender vi jo opp med en konferanse og messe over 40.000 kvadratmeter, sier han til Logistikk Inside og smiler sitt sedvanlige smil.

Latteren og smilet sitter alltid løst når man setter seg ned for en prat med sunnmøringen. Så også denne gangen.

Da han kom inn i «konferanse-gamet» i 2004 var det som en del av Transportbrukernes Fellesorganisasjon, som på 1960-tallet etablerte den årlige "Transportbrukerkonferansen", som den gang ble arrangert i Sandefjord. En av de første grepene som ble gjort da Frøise kom inn var å flytte arrangementet fra Sandefjord til Gardermoen. Med beliggenhet nær hovedflyplassen var det enklere å trekke til seg deltagere fra hele Norge. Det har vært en suksessoppskrift, for en konferanse som siden har blitt omdøpt til «Transport og Logistikk» og som har blitt et arrangement som arrangeres i fellesskap av en rekke store bransjeorganisasjoner (NHO Logistikk og Transport, Norsk Industri, Norske Havner, Logistikkforeningen). Hvert tredje år – som i år – arrangeres den også i samarbeid med Nova Spektrum og Norges Lastebileier-Forbund og på Lillestrøm slik at messedelen av arrangementet blir enda større enn vanlig. I år er det 250 utstillere.

- Hva er årsaken til at du bytter jobb?

- Jeg har drevet med det samme i nesten 20 år. I en alder av 54 år tenker jeg det er på tide å skifte beite. Hvis ikke nå, når skulle det blitt? Skal jeg holde på med akkurat det samme til jeg blir 70? Jeg tenker det er sunt for både meg og konferansen at man får inn noen nye krefter, smiler han.

Messer og konferanser vil likevel fortsatt bli en sentral del av arbeidshverdagen de nærmeste årene.

- Ja, det å lage de gode møteplassene for aktørene i fornybarbransjen blir en av hovedoppgavene, og jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgavene sier han.

- Hvordan vil du oppsummere årene med "Transport og Logistikk"?

- Jeg er stolt av hvordan vi har klart å samle bransjen, og skapt én felles møteplass for hele næringen. Jernbane, havn og vei-transport har også egne møteplasser for sin del av bransjen, mens vi har skapt en arena der alle kan møtes. Det er noe vi vet mange setter pris på. Attpåtil har vi skapt en møteplass der vi også har fått koblet på beslutningstagerne fra myndighetene. Det betyr at man har skapt en arena der rammevilkårene til logistikknæringen kan diskuteres. Det er viktig, sier Frøise.

Bærekraft og grønn omstilling» har fått mer oppmerksomhet

- Du skal begynne å jobbe med arrangement i Fornybar Norge, grønn omstilling er jo også et tema som har blitt en stadig større del av "Transport og Logistikk"?

- Det stemmer. Det har vært et viktig tema for bransjen lenge. Det er lenge siden vi begynte å dele ut en egen miljøpris på konferansen. Men oppmerksomheten rundt temaet «grønn omstilling» og bærekraft har eskalert veldig de siste årene. Og nå ser man jo også at en del av de løsningene man trodde lå langt frem i tid for noen år tilbake, som el-lastebiler, er på full fart inn i næringen, sier han.

Har booket over 1700 innledere

- Du har booket mange innledere opp gjennom årene. Vet du omtrent hvor mange?

- Enkelte år har vi vært oppe i 120 stykker, men i snitt tenker jeg vi snakker om rundt 90 stykker. Da blir det over 1700 innledere i de 19 årene jeg har holdt på. Så det er utrolig mange hyggelige og kunnskapsrike personer jeg har fått gleden av å bli kjent med, smiler han.

Han legger seg på en diplomatisk linje da vi spør han om det er noen han ønsker å trekke frem. Han ønsker heller ikke å trekke frem hvem av de mange samferdselsministerne han har blitt kjent med som er hans personlige favoritt.

- På de 65 konferansene som har blitt arrangert siden 1958 har alle samferdselsministerne i Norge deltatt på konferansen vår. Det at konferansen har blitt en naturlig arena for samferdselsministeren å delta på viser at vi har etablert en viktig arena.

Da Navarsete annonserte prøveordning for modulvogntog

- Noen høydepunkt du ønsker å trekke frem fra alle disse årene?

- Det må nesten bli da daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete annonserte at regjeringen ville innføre en prøveordning for modulvogntog i Norge. Det var noe bransjen hadde jobbet for i flere år, da hun kom med nyheten på konferansen vår. Det husker jeg godt, sier han om perioden før modulvogntog ble tillatt på norske veier fra 1. juni 2008.

- Det var mye skepsis mot disse lange vogntogene på 25,25 meter, og de ble jo også ofte omtalt som «monstervogntog» i dagspressen helt i starten, før bransjen etter hvert fikk etablert modulvogntogene som «miljøvogntog» siden man fikk transportert mer per bil og dermed kunne redusere antall lastebiler på veien, sier Frøise.

Haga om å få Frøise på lag:

Det er Åslaug Haga, tidligere fremtredende politiker for Senterpartiet og statsråd i tre ulike departementer, som leder organisasjonen Fornybar Norge, og som har fått Frøise som ny teamleder for arrangementer i organisasjonens regi.

Hun har sendt oss følgende melding om bakgrunnen for ansettelsen:

«Fornybarnæringen skal bidra til å løse formidable oppgaver. Til dette trenger vi gode møteplasser for deling av kunnskap, erfaringer og ikke minst samspillet mellom teknologi og samfunn. Jo Eirik Frøise har en bred erfaring som vi gleder oss til å dra veksler på i vårt arbeid med å videreutvikle vår konferanseportefølje sammen med vårt arrangementsteam som med stolthet og stødighet leverer viktige medlemstilbud», skriver hun i meldingen til Logistikk Inside.

 

 

 

Powered by Labrador CMS