Enkelt forklart:

Blikkboksen som endret verdenshandelen

Noen oppfinnelser er viktigere enn andre. Og i logistikkens verden er det klart at vi i vår spalte "Enkelt forklart" må dra en kjapp historie om kanskje den viktigste av de alle: Containeren. 

Publisert

Om artikkelen

Artikkelen er bearbeidet ved hjelp av AI-verktøy og kvalitetssikret av journalist Glenn Lund før publisering.

I lys av den avgjørende betydningen containerfrakt har hatt for global handel og økonomi, gir det mening å dykke dypere inn i historien og den transformative påvirkningen av denne oppfinnelsen. 

Malcolm McLean, en visjonær fra Nord-Carolina og tidligere eier av et lastebilselskap, står sentralt i utviklingen av moderne containerfrakt. Hans innovative idé på 1950-tallet om å bruke standardiserte intermodale containere for å effektivisere lastehåndtering og transport over sjø, markerte begynnelsen på en ny æra innen global handel.

Historien om containerfrakten

Jomfruturen i 1956

 • Den 26. april 1956 la det første containerskipet, Ideal-X, ut fra havnen i Newark, New Jersey, med kurs mot havnen i Houston, Texas, hvor det ankom fem dager senere. 
 • Skipet fraktet 58 containere på 35 fot (omtrent 10,7 meter lang, 2,4 meter bred og 2,4 meter høy), i tillegg til en vanlig last på 15 000 tonn bulkpetroleum. 
 • Initiativet bak dette første containerskipet, som var en ombygd T2-oljetanker, kom fra Malcolm McLean, en amerikaner som ble født i 1914 og døde i 2001. 
 • I 1960 grunnla McLean selskapet SeaLand, en stor containerfraktlinje, som i 1999 ble kjøpt av Maersk.

Det hele startet i 1956, da McLean lanserte det første containerskipet, Ideal X, som markerte begynnelsen på containerrevolusjonen. 

Dette skipet, som kunne frakte 58 containere, beviste raskt sin effektivitet og pålitelighet, og la grunnlaget for fremtidig vekst innen containerfrakt. McLean fortsatte å utvide sin flåte med enda større containerskip, og hans selskap, Pan American, dominerte snart fraktindustrien.

Før McLeans innovasjon ble internasjonal last håndtert manuelt, noe som var en tidkrevende og kostbar prosess. Containerisering reduserte ikke bare tiden det tok å laste og losse et skip dramatisk, fra uker til bare timer, men gjorde også transporten sikrere og mer økonomisk. Denne effektiviseringen ledet til at en større mengde varer kunne transporteres raskere og billigere, noe som revolusjonerte internasjonal handel og bidro til den globaliseringen vi har sett de siste tiårene.

Ulike typer containere og størrelser

Flat Rack container, kjennetegnes ved at den har sammenleggbare sider for å kunne håndtere overdimensjonert last.

Containerisering har ikke bare forandret måten varer transporteres over hele verden, men har også introdusert en rekke containerstørrelser og -typer for å imøtekomme forskjellige lastekrav. Her er en oversikt over de mest vanlige typene og størrelsene:

Typer containere

 • Tørrcontainere: Den mest utbredte typen, brukes til å frakte generelle laster.
 • Reefer-containere (Kjølecontainere): Utstyrt med temperaturkontrollsystemer for transport av bedervelige varer.
 • Flat Rack-containere: Med sammenleggbare sider for overdimensjonert last.
 • Open Top-containere: For høy eller voluminøs last som må lastes ovenfra.
 • Tankcontainere: For transport av væsker og gasser.
 • Ventilerte containere: For varer som trenger luftsirkulasjon.
 • Isolerte eller termiske containere: For temperatursensitive varer som ikke nødvendigvis trenger kjøling.
 • Open side-containere: Med full tilgang på siden for enklere lasting.
Reefer.containere er kjølecontainere som har behov for strømtilkobling for å sikre en uavbrutt kjølekejde.

Containerstørrelser

 • 20-fots container: Standard størrelse, ofte brukt til en rekke laster.
 • 40-fots container: Dobbel lengde av 20-fots, for større lastemengder.
 • 40-fots High Cube: Lignende 40-fots, men høyere, for mer voluminøs last.
 • 45-fots container: Enda lengre og høyere, gir maksimal lastekapasitet.

Disse standardiserte størrelsene og typene har bidratt til å effektivisere den globale logistikkjeden, og gjør det mulig for varer å transporteres sømløst mellom forskjellige transportmidler og over lange avstander.

Slik ble TEU en standardmål innen global shipping

Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) ble standardmålet for å beregne fraktvolum innen shipping fordi det tilbyr en universell, konsistent metode for å måle kapasiteten til containerskip og containerfrakt over hele verden. Dette målet stammer fra den mest grunnleggende containerstørrelsen som brukes i internasjonal handel, nemlig den 20-fots lange containeren. Her er noen grunner til at TEU har blitt standarden:

Enhetlig måling

TEU gir en standard, enhetlig målestokk som kan brukes globalt, uavhengig av lokale målesystemer. Dette forenkler kommunikasjonen og planleggingen mellom rederier, havner, logistikkselskaper og kunder over hele verden.

Effektivitetsberegning

Ved å standardisere rundt TEU, kan rederier og logistikkoperatører enkelt beregne og sammenligne effektiviteten og kapasiteten til ulike skip og transportnettverk. Dette inkluderer alt fra planlegging av lasteplass på et skip til optimalisering av terminaloperasjoner og ruteplanlegging.

Fleksibilitet og skalerbarhet

Selv om TEU er basert på den 20-fots containeren, skalerer konseptet sømløst opp til 40-fots containere (som regnes som 2 TEU) og andre størrelser. Dette gjør det mulig å håndtere et bredt spekter av lasttyper og volumer innenfor et enkelt, sammenhengende system.

Økonomisk og administrativ forenkling

For økonomisk planlegging og administrasjon tilbyr TEU en klar og enkel måte å håndtere fraktrater, leiekostnader for containere, og andre finansielle beregninger på. Dette gjør det lettere for selskaper å budsjettlegge, forutsi kostnader, og administrere logistikken rundt frakt.

Industriell standardisering

TEU har også fremmet standardisering innen containerproduksjon og -design, samt utviklingen av infrastruktur for håndtering av containere på havner og i distribusjonsnettverk. Dette inkluderer spesifikasjoner for lasteluker på skip, kraner, lastebiler og containerterminaler, som alle er designet for å håndtere standard TEU-enheter effektivt.

Global handelsfasilitator

Ved å etablere en standard enhet for fraktvolum, har TEU spilt en sentral rolle i å fasilitere veksten i global handel. Det har gjort det lettere å transportere varer over lange avstander, bidratt til lavere fraktkostnader, og dermed gjort internasjonal handel mer tilgjengelig og økonomisk levedyktig for selskaper over hele verden.

Sammendraget er at TEU tilbyr en praktisk, universell standard som støtter den globale logistikkjedens effektivitet og vekst, noe som er avgjørende i en verden der handel og transport stadig blir mer sammenkoblet.

NB! TEU er ikke det eneste standardmålet som benyttes. Ofte oppgis også lastevolum i FEU, som da står for Forty Foot Equivalent. 

Måler i TEUs - bruker mest FEUs

Nøyaktige globale estimater på fordelingen av containerstørrelser i oversjøisk frakt kan variere og være utfordrende å fastslå på grunn av dynamikken i handelsmønstre, tilgjengeligheten av skipskapasitet, og skiftende økonomiske faktorer. Imidlertid gir industrianalyser og rapporter fra organisasjoner som World Shipping Council (WSC) og United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) innsikt i brukstrender av containerstørrelser.

Generelle Trender

 • 20-fots containere (TEU): Disse er grunnlaget for måleenheten TEU og er fortsatt mye brukt på grunn av deres fleksibilitet og håndterbarhet. De er spesielt nyttige for tyngre laster der vekten ville nå maksimal tillatt i en container før volumet blir fullt utnyttet. De er også praktiske for mindre forsendelser som ikke krever plassen som en større container tilbyr.

 • 40-fots containere: Disse er blant de mest brukte i internasjonal shipping, delvis fordi de tilbyr en kostnadseffektiv balanse mellom volum og håndteringskostnader. En 40-fots container regnes som 2 TEU og er ofte foretrukket for varer som ikke er spesielt tunge, men som opptar mer plass. Dette gjør dem til et godt valg for en rekke generelle laster, inkludert forbruksvarer og produserte produkter.

 • 40-fots High Cube containere: High Cube-containere, som gir ekstra høyde (vanligvis en fot høyere enn standardcontainere), er blitt stadig mer populære, spesielt for last som krever litt ekstra plass vertikalt. Selv om de teknisk sett er en variant av 40-fots containeren, regnes de også som 2 TEU når det gjelder kapasitetsberegninger.

 • 45-fots containere: Bruken av 45-fots containere er mindre utbredt enn 20- og 40-fots versjonene, hovedsakelig på grunn av kompatibilitetsbegrensninger med noen transportinfrastrukturer og strengere vektrestriksjoner i visse jurisdiksjoner. Imidlertid er de nyttige for visse typer last og i handelsruter der de kan håndteres effektivt.

Estimater og Bruk

Selv om det ikke er lett tilgjengelig spesifikk statistikk som bryter ned den nøyaktige globale bruksandelen av hver containerstørrelse, antas det generelt at 40-fots og 40-fots High Cube-containere utgjør majoriteten av containerbruken i global oversjøisk frakt, fulgt av 20-fots containere. 45-fots containere, mens de er nyttige i visse nisjeapplikasjoner, utgjør en mindre andel av den totale containerflåten.

Powered by Labrador CMS