Enkelt forklart:

Beringstredet.

1. Beringstredet

Et stred som skiller stormaktene USA  og Russland vil alltid havne på en liste over verdens viktigste stred i geopolitisk forstand, men på grunn av de tøffe klimatiske forholdene blir Beringstredet lite brukt innen internasjonal shipping.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Geopolitisk tungvekter, men miniputt innen internasjonal skipsfart

Om vi holder oss strikt til stredets betydning som knutepunkt og flaskehals for internasjonal shipping, forsvarer ikke Beringstredet en plass på en liste over de 30 viktigste stredene i verden. Det er likevel liten tvil om at stredet er strategisk viktig, ikke minst som et geopolitisk knutepunkt mellom globale stormakter i et område som er rikt på naturressurser. 

Stredet er på det smaleste 85 km bredt, og skiller det østligste punktet på det asiatiske kontinentet fra det vestligste punktet på det nordamerikanske kontinentet, henholdsvis Kapp Dezjinov (Russland) og Cape Prince of Wales (Alaska, USA).

Oppkalt etter en danske som kom 80 år for sent 

Stredet forbinder Nordishavet (den delen som går under navnet Tsjuktsjerhavet) og Stillehavet (den delen som går under navnet Beringhavet). 

Det har fått sitt navn etter den danske oppdagelsesfareren Vitus Bering som krysset stredet i 1728 i russisk tjeneste. 

Sum er kuriositet kan vi nevne at stredet strengt tatt burde hatt navnet Dezjnovstredet, oppkalt etter den russiske oppdagelsesfareren Semjon Dezjnov som ifølge skriftlige kilder skal ha vært den første navngitte oppdagelsesfareren som krysset stredet i 1648.

Minimalt brukt innen internasjonal shipping

Det ugjestmilde klimaet med røff sjø, mye is og store sesongvariasjoner, bidrar til at Beringstredet til nå har vært lite brukt innen kommersiell skipsfart. 

Det ligger imidlertid et potensial for mer skipsfart i fremtiden. Med klimatiske endringer og varmere klima kan de nordlige sjørutene få økt betydning i fremtiden, ikke minst innen transport av råmaterialer (f.eks. fra gruvevirksomhet i nordområdene). 

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS