I Hirtshals Havn og omegn skal det utvikles en integrert grønn hydrogenverdikjede under norsk ledelse.

Norwegian Hydrogen leder prestisjeprosjekt i Hirtshals Havn

Norwegian Hydrogen og partnere sikrer EU-støtte på over 100 millioner kroner til prosjektet CONVEY i Hirtshals Havn.

Publisert
Jens Berge, CEO Norwegian Hydrogen

Norwegian Hydrogen, i samarbeid med et konsortium av ti partnere, har sikret et tilskudd på 9 millioner euro fra Clean Hydrogen Partnership for utvikling av en integrert grønn hydrogenverdikjede ved Hirtshals Havn i Danmark. Det norske hydrogenselskapet leder prosjektet,

Prosjektpartnerne

 1. Norwegian Hydrogen fungerer som hovedpartner, ansvarlig for prosjektledelse, detaljprosjektering og bygging, og drift av elektrolysøren.
 2. Vireon skal utvikle og drifte en fyllestasjon for tunge lastebiler ved Hirtshals Transport Center.
 3. Hirtshals Havn fungerer som det fysiske knutepunktet for prosjektet og tilrettelegger for logistikk og distribusjon av hydrogen og biproduktene oksygen og varme.
 4. Greenport North støtter prosjektet gjennom sin kompetanse innen havneutvikling og bærekraft, og sikrer at prosjektet er i tråd med bredere økologiske mål.
 5. Hirtshals Transport Center bidrar med sin logistikk- og transportkompetanse, som er avgjørende for etablering av fyllestasjon og effektiv distribusjon av hydrogen til ulike sluttbrukere.
 6. Biomega skal demonstrere de praktiske fordelene med grønt hydrogen ved å erstatte naturgass i sin industrielle virksomhet. Hydrogen vil bli levert gjennom en dedikert rørledning som forbinder anleggene direkte til elektrolysøren og vil eksemplifisere kutt i industrielle karbonutslipp.
 7. Onnest (tidligere Lancar Nutri) vil utforske bruken av oksygen og varme i akvakultur, og vise de ulike bruksområdene til prosjektets biprodukter.
 8. Vendelbo Spedition vil ta i bruk tunge hydrogenlastebiler og vil bidra med sin kompetanse innen logistikk og transport.
 9.  VTT Technical Research Centre of Finland bringer inn kompetanse innen vitenskapelig forskning og teknologisk utvikling, med fokus på modellering og optimalisering av det integrerte energiøkosystemet, og sikre prosjektets teknologiske fremskritt er forankret i strenge vitenskapelige prinsipper.
 10. Next Consult, en dansk programvareutvikler, jobber sammen med VTT for å implementere et heuristisk beslutningsverktøy for drift og optimalisering av det totale energiøkosystemet, og bidrar med programvareløsninger og analytisk ekspertise. 
 11. Hydrogen Valley, et dansk konsulentselskap som spesialiserer seg på hydrogenapplikasjoner og EU-finansierte prosjekter, håndterer interessenter og sikrer effektiv kommunikasjon med alle relevante parter.
 12. Kilde: Norwegian Hydrogen.

Prosjektet vil utnytte fornybar energi fra lokale vindturbiner til å produsere hydrogen for å bidra til å avkarbonisere driften i havnen. Prosjektet omfatter bygging av en 5 MW elektrolysør, en storskala hydrogenfyllestasjon for tungtransport og et distribusjonsnett for hydrogen, oksygen og varme. Ved å fokusere på sirkulære prinsipper vil prosjektet sikre at energien utnyttes effektivt og bærekraftig, melder Norwegian Hydrogen i en nyhetsmelding.

– Ved å lede CONVEY-prosjektet setter Norwegian Hydrogen standarden for produksjon av grønt hydrogen i Norden. Gjennom CONVEY tar vi sikte på å bidra betydelig til overgangen til en lavutslippsøkonomi i hele regionen, og styrke vårt fokus på innovasjon og bærekraftig utvikling, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.

Vil gjøre Hirtshals Havn til en modell for "grønne havner"

Prosjektet strekker seg over fem år og har som mål å gjøre Hirtshals Havn til en modell for grønne havner ved å fokusere på avkarbonisering og bærekraftig transformasjon. Ved å etablere et lukket økosystem for hydrogen, vil man realisere et bærekraftig energisystem som integrerer lokale fornybare energikilder for hydrogenproduksjon og distribusjon.

 

Powered by Labrador CMS