FØRERSETET: Litra Gass ønsket å sitte i førersetet når det gjelder utvikling av Biogass som drivstoff i Norsk lastebiltransport. Adm. dir Steinar Karlsen legger denne satsingen på is etter uttalelser fra Enova og klima-og miljøministeren.

Litra Gass: Gir opp gass-satsingen

TILBAKE TIL DIESEL: Litra Gass hadde som mål at alle de 100 bilene til selskapet skulle gå på biogass innen 2022. Slik gikk det ikke, og som følge av politisk vingling går selskapet nå for diesel i fremtidige bilkjøp.

Publisert Sist oppdatert

I dag har selskapet et 30-talls biler i Norge som går på biogass. I perioden etter at den  nevnte målsettingen ble uttalt, har det tårnet seg opp med store leveranseproblemer på lastebiler. Dermed ble målet aldri oppnådd, noe adm. direktør Steinar Karlsen i dag kanskje er glad for.

Klar tale

- Dette er et resultat av den ønskede satsingen fra myndighetene. I mai skapte Enova usikkerhet da de over natten besluttet å kutte støtten til biogass. Deretter gikk både Enova og miljøministeren ut og sa at transportnæringen hadde bedre og billigere løsninger, dermed ble det skapt usikkerhet rundt gass-satsingen, sier Karlsen.

FYLLING: Litra Gass sjef Steinar Karlsen er bekymret for utviklingen av fyllestasjoner for Biogass med regjeringens vinglete uttalelser.

- Alternativene som klima- og miljøministeren peker på, er jo ikke her i dag. Som selskap har vi nemlig en annen utfordring ved at vi kjører mye ADR. Bilene med elektrisk drift som er tilgjengelige i dag, kan ikke leveres med ADR-sertifikat. Dermed er de uaktuelle, og vi må foreløpig legge overgangen til alternative drivlinjer på is, fortsetter han.

FØRSTE: I juni 2018 mottok Litra Gass Norges første Volvo FH med LNG motor.

Karlsen sier videre at meldingen og usikkerheten som signaliseres fra myndighetene fører til at det blir vanskelig å ta kostbare investeringer i alternative drivlinjer. Han sier det skapes usikkerhet rundt produksjonen av biogass ettersom nåløyet for å få støtte til nye anlegg er trangt og vanskelig. Utfordringen er krav om høy grad av innovasjon per anlegg det skal søkes støtte til. Karlsen mener det er viktig at støtte til produksjonsanlegg opprettholdes.

- Er det andre årsaker til at dere nå legger satsingen på is, for eksempel at Enova-støtten forsvant?

- Nei, denne støtten har ikke så stor betydning. Det er rett nok et signal fra myndighetene, men støtten var så beskjeden at vi egentlig ikke trengte denne. Støtten utgjorde under 1 prosent av kostnaden ut til kunde, sier Karlsen.

Bedre fylle-situasjon

- Hva er de største utfordringene vedrørende fylle-situasjon? Har dere kontakt med utbyggere av infrastruktur, og hva sier disse?

- Det er åpnet noen korridorer i Sør-Norge for LBG (flytende biogass) med nye fyllestasjoner i Ålesund, Trondheim, Gardemoen og i Innlandet. I tillegg har Enova gitt tilsagn til å bygge ytterligere 14 stasjoner, sier Karlsen.

Han legger imidlertid raskt til at han er engstelig for om alle disse vil bli bygd, nå når myndighetene sår tvil rundt biogass for drivstoff på landeveien.

For langtransport benytter Litra utelukkende flytende biogass, men i distribusjon benyttes det også en del CBG (komprimert biogass). Det er bilens bruksmønster som bestemmer hvilken gasstype som benyttes. Den flytende gassen er kjølt ned til rundt minus 160 grader, og dersom bilen blir stående over tid vil denne varmes opp og tanken vil tømmes sakte, men sikkert. CBG er mer stabilt slik at man ikke er så avhengig av å få byttet innholdet i tanken for å unngå å gå tom for drivstoff.

Erfaringer med gass

- Hva sier sjåførene om å kjøre gassdrevne biler?

- Det har vært noe delt entusiasme blant sjåførene, for bilene har jo noe mindre motorer enn de med diesel. Interessant nok er det de som ikke har kjørt bilene som har hatt de største motforestillingene. Nå kommer Volvo og Scania med større motorer mot slutten av året, noe som reduserer gapet i motorkraften sammenlignet med diesel. Generelt ser sjåførene på det å kjøre med biogass som drivstoff, som en miljøprofil, sier Karlsen.

- Hvordan har totaløkonomien vært med gassbiler sammenlignet med dieselbiler?

- Vi har vært gjennom en periode hvor prisbildet har vært positivt med tanke på gass, men nå er vi tilbake til en dieselpris hvor det er mer gunstig å kjøre på diesel. Kostnadsbildet er i øyeblikket 10-12 prosent høyere når vi ser på driftskostnadene med gass, men dette skifter fra måned til måned. Her er det faktisk biogassprisen som har holdt seg stabil hele tiden, mens dieselprisen har gått opp og ned.

Regjeringen har åpnet for at det kan være fritak for bompenger for biogassbiler, men dette har ikke hjulpet selskaper som Litra Gass nevneverdig.

- Så langt har det stort sett bare vært prat, og det er bare Oslo som har fritak for bompenger. For oss har det derfor ikke noen stor økonomisk betydning, sier Karlsen.

- Hva skal til for at dere eventuelt revurderer beslutningen om å satse på diesel fremover?

- Vi klarer nok ikke å fighte mot myndighetene, men jeg tror nok beslutningen/holdningen til ministeren er basert på feilinformasjon, så får vi se, sier Karlsen.

- Har du et siste råd til ministeren Karlsen?

- Kortreist energi, som biogass, må vel være bra, eller hva!

DIESEL: Det vil bli flere dieseldrevne lastebiler hos Litra Gass fremover.
Powered by Labrador CMS