2023 - Kort oppsummert:

22. desember: Heidi Bergsveen

Følg Mtlogistikk og Logistikk Insides adventskalender. Bak luke nummer 22 finner vi Heidi Bergsveen, styreleder i Logistikkforeningen avdeling Østlandet.

Publisert

Logistikkredaksjonens adventskalender

  • I forlagshuset Bjørgu har vi to publikajsoner som følger logistikkkbransjen tett. 
  • Her er Logistikk Inside og søsterpublikasjonen Mtlogistikk.nos redaksjonelle adventskalender. Her ber vi et knippe bransjepersonligheter fra logistikkens verden komme med sine refleksjoner rundt året vi snart legger bak oss og om året vi går inn i.
  • Det presenteres en ny artikkel hver dag.

- Hva i logistikkåret 2023 mener du gir mest grunn til optimisme for fremtiden?

- Det er to ting som jeg ønsker å fremheve som gir god grunn for optimisme for fremtiden, det er teknologiutvikling og bærekraftige initiativer. 

Økende fokus på bærekraft i forsyningskjeder er en kilde til optimisme. Mange bedrifter og bransjer arbeider mot grønnere praksiser, som bruk av fornybar energi, redusert avfall og utvikling av mer miljøvennlige transportmetoder. 

Vi ser også en kontinuerlig innovasjon innen teknologi, som bruk av kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering, noe som er spennende og kan øke effektiviteten og kvaliteten i logistikkbransjen. 

- Hva er du mest fornøyd med for året som har gått på vegne av egen bedrift? 

- Jeg jobber som frittstående logistikkrådgiver, noe som er utfordrerne, spennende og hverdagen er preget av mye variasjon. Jeg har faste samarbeidspartnere, blant annet Langebæk Consulting og har utført mange gode prosjekter med de i 2023. 

Det som jeg har utfordret meg mest er kanskje oppdraget jeg har hatt for Folkeuniversitetet sin fagskole, der jeg har fått være med å utforme og bygge opp deres "Logistikkoordinator"-studie. Det er nå blitt ett moderne logistikkstudie, der blant annet digitalisering og bærekraft er på agendaen. Jeg har jobbet med ulike prosjekter ute hos vareeiere, og har brukt den erfaringen kombinert med min tidligere erfaring fra transportsiden for å sette sammen studiet. Det som motiverer meg mest med dette arbeidet er at jeg får mulighet til å bidra til å øke kompetansen i logistikkbransjen, noe det er sterkt behov for - så det er et inspirerende og lærerikt arbeide. 

- Er det noen i logistikkbransjen du mener bør får en ekstra anerkjennelse for den jobben som er lagt ned for næringen?

- Grønt Landtransportprogram, med NHO Logistikk og Transport i spissen syntes jeg gjør en veldig god jobb og de inspirerer meg. Skal vi nå målene om halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030, så med et tett samarbeide mellom myndigheter, bransjen og ulike partnere fra næringslivet være på plass. Noe jeg syntes GLT har klart på en god måte og det blir spennende å følge de i årene frem mot 2030. Tror målet vil være tøft å nå, men jeg heier på dem. 

- Hva tror du kommer til å prege 2024, for egen del?

- Noe av det jeg liker aller best å jobbe med er spennende logistikk prosjekter, der jeg sammen med kunden kan jobbe med helhetlig verdikjede-tankegang. Jeg har utviklet et konsept som jeg benytter til dette arbeidet. For å få størst effekt av optimalisering og effektiviseringsprosjekter, mener jeg det er avgjørende å tenke helhet. Det å kunne hjelpe til å utvikle logistikkstrategi, og sette logistikk "på kartet" hos vareeiere er noe jeg ønsker å jobbe med i 2024.  

Jeg har også bygget opp et fag hos Folkeuniversitetet som jeg skal begynne å undervise i over nyttår, "Logistikk i Verdikjeden". Dette faget er bygget opp rundt Porter sin Verdikjedemodell, så studentene vil lære seg å tenke helhet. Så det blir en interessant kombinasjon å undervise i noe jeg jobber konkret med i hverdagen. 

Jeg ble gjenvalgt som styreleder i Logistikkforeningen avd Østlandet i 2023, noe som var veldig hyggelig. Så jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og lage noen gode, faglige, lærerike, sosiale arrangementer for logistikkbransjen i 2024. 

Utover det, så vil det skje noe veldig spennende i min jobbhverdag i 2024 som jeg gleder meg til og som jeg vil dele etter hvert!

- Hva tror du kommer til å prege 2024 for bransjens del?

- Jeg tror vi går inn i et tøft år for mange bedrifter, og vi leser daglig i nyhetene om permitteringer, oppsigelser og konkurser. Dette er en virkelighet vi må forholde oss til, men tenker det også finnes mange lyspunkter og muligheter for 2024. Teknologisk innovasjon og digitalisering tror jeg vil påvirke både bransjen og næringslivet generelt også i 2024, noe som kan skape mange nye muligheter.

Jeg tror også at det vil være stort fokus på arbeidskraft og kompetanse i 2024. Avansert teknologi innen for eksempel lager gjør at vi det er behov for en helt ny kompetanse. Så det å utvikle og beholde kompetent arbeidskraft i bransjen tror jeg vil være viktig for å lykkes. 

Powered by Labrador CMS