2023 - Kort oppsummert:

7. desember: Christian Narmo

Følg Mtlogistikk og Logistikk Insides adventskalender. Bak luke nummer syv finner vi Christian Narmo, administrerende direktør i NBT.

Publisert Sist oppdatert

Logistikkredaksjonens adventskalender

  • I forlagshuset Bjørgu har vi to publikajsoner som følger logistikkkbransjen tett. 
  • Her er Logistikk Inside og søsterpublikasjonen Mtlogistikk.nos redaksjonelle adventskalender. Her ber vi et knippe bransjepersonligheter fra logistikkens verden komme med sine refleksjoner rundt året vi snart legger bak oss og om året vi går inn i.
  • Det presenteres en ny artikkel hver dag.

Narmo tiltrådte topplederstillingen i NBT i januar 2019.

- Hva i logistikkåret 2023 mener du gir mest grunn til optimisme for fremtiden?

- Jeg merker meg at det er stor interesse rundt bærekraft og miljøtilpassede løsninger samt alternative løsninger som kan bidra til kostnadsreduserte løsninger for den enkelte kunde. At ikke alle skal drive med lager, transport eller logistikk vil vi nok merke i stor grad inn i 2024. Det mener jeg er utelukkende positivt og at vi som aktører som ønsker å satse på gode bærekraftige løsninger vil kunne bidra til et løft i markedet på kort tid. Vi som aktører innenfor 3PL eller transport i Norge må konkurrere mot mange utlandsaktører, men jeg merker meg at flere satser tungt og at dette vil løfte kvalitet på de ulike segmentene fremover. Trenden i markedet knyttet til transport vil nok reduseres inn i 2024, men vi har tro på at denne vil øke mot slutten av året i takt med renteendringen i markedet.

- Hva er du mest fornøyd med for året som har gått på vegne av egen bedrift? 

- At NBT som selskap gjør sitt beste år i 2023 på sin historiske reise er noe vi alle er ekstremt fornøyd med. Vi har underveis i 2023, ISO-sertifisert oss innenfor 9001 og 14001. NBT har en ambisiøs vekstambisjon, men samtidig har vi et stort søkelys på det medmenneskelig i vår organisasjon og når vi lykkes på flere arenaer er dette noe vi er veldig stolte av. En ting er si hva vi skal gjøre, men det å faktisk gjennomføre i tråd med forventinger er noe vi prioriterer ekstremt høyt og det klart veldig artig når vi lykkes. 2023 vil være et år som blir husket for hvilke endringer NBT gjennomførte, og har med det skapt en ny og riktig retning for selskapet kortsiktig som langsiktig.

- Er det noen i logistikkbransjen du mener bør får en ekstra anerkjennelse for den jobben som er lagt ned for næringen?

- Det er mange mennesker som ønsker denne bransjen vel, men jeg synes at sjåfører og terminalarbeidere mottar for lite annerkjennelse for deres innsats i det daglige. Om det er miljøtilpasninger, ulike IKT tilpasninger eller andre lovkrav så utgjør det faktisk hverdagen til alle i drift. Så fra min side ønsker jeg å rette en stor takk til deres innsats og håper flere vil satse på de ulike jobbene som logistikkbransjen tilbyr.

- Hva tror du kommer til å prege 2024 for egen bedrift?

- NBT kommer til å fortsette vekstreisen sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. 2024 vil være preget av kostnadselementer som skaper høyere konkurransekraft og NBT vil gi våre kunder større konkurransekraft gjennom våre gode løsninger i tråd med endringene som kommer i markedet. Våre kunder vil fortsette sitt fokus på bærekraft og miljø også inn i 2024, men dette vil nok utfordre den enkelt bedrift mer et tidligere år.

- Hva tror du kommer til å prege logistikkåret 2024?

- Vi tror at 2024 blir et år som fortsatt er preget av usikkerhet knyttet til det politiske klimaet i verden med pågående kriger, utfordrende økonomi og generelle markedsmessige utfordringer. Det sagt, så tror vi også at 2024, i enda større grad enn tidligere år, at markedet kommer til å preges av et betydelig og økt fokus på miljø og bærekraft i det mange virksomheter nå må ta dette på alvor. Dette reflekteres blant annet i kravene til bærekrafts- og miljørapportering som gjelder alle virksomheter. I forlengelsen av dette, tror vi også at 2024 blir et år med et betydelig fokus på innfasing av ny teknologi (økt fokus på elektrifisering av bilpark, smartere leverings og automasjonsløsninger). I sum leverer disse nye løsningene økt effektivitet og mulighet for økt transparens i verdikjeden. I tillegg vil noen av disse løsningene også være bidragsytere til redusert fotavtrykk gjennom redusert og endret energibehov og økt optimalisering i verdikjeden.

Powered by Labrador CMS