2023 - Kort oppsummert:

4. desember: Grete Astad

Følg Mtlogistikks julekalender. Bak luke nummer fire finner vi Grete Astad, daglig leder i Tollkonsult AS.

Publisert Sist oppdatert

Logistikkredaksjonens adventskalender

  • I forlagshuset Bjørgu har vi to publikajsoner som følger logistikkkbransjen tett. 
  • Her er Logistikk Inside og søsterpublikasjonen Mtlogistikk.nos redaksjonelle adventskalender. Her ber vi et knippe bransjepersonligheter fra logistikkens verden komme med sine refleksjoner rundt året vi snart legger bak oss og om året vi går inn i.
  • Det presenteres en ny artikkel hver dag.

Astad etablerte Tollkonsult for 20 år siden.

- Hva i logistikkåret 2023 mener du gir mest grunn til optimisme for fremtiden?

- En samlet transport- og spedisjonsbransje står bak finansiering og utvikling av en felles standard for meldingsutveksling. Det synes jeg rett og slett er imponerende. At bedrifter som ellers er konkurrenter kan samarbeide om en felles løsning på denne måten gir all grunn til optimisme og tro på at bransjen i fellesskap kan lykkes i arbeidet med Digitoll. Digitalisering krever samhandling mellom privat næringsliv og offentlig sektor, men også mellom private aktører. Innføring av Digitoll krever digital meldingsutveksling mellom transportør og speditør for å sikre rask fristilling også av tredjepartsgods på grensen. I dag løses dette ved at transportør sender ankomstmelding (advisering) til mottaksspeditør som i sin tur sender rückattest tilbake. Harald Halvorsen Spedisjon, FREJA Transport & Logistics og DSV tok initiativ til en felles standard for meldingsutveksling. NORSTELLA, som en nøytral part, ble valgt som samarbeidspartner, og fasiliteter arbeidet og forvalter standarden.

- Hva er du mest fornøyd med for året som har gått på vegne av egen bedrift? 

- Tollkompetanse er viktigere enn noen gang, og toll er endelig satt på agendaen i mange bedrifter. Dette er en helt tydelig trend, og vi opplever stor og økende etterspørsel etter våre tjenester. Vi er et lite konsulentselskap, men har en godt etablert plass i markedet. Det at vi, som liten aktør, kan hevde oss i konkurransen, er vi veldig fornøyde med. En liten aktør som oss kan «snu seg på hælen», det er vi gode på. Vi følger utviklingen på fagfeltet tett og tilpasser og videreutvikler våre tjenester etter de utviklingstrender vi ser. Fagområdet er i sterk utvikling, og digitalisering av grensepasseringsprosedyrene (Digitoll) bidrar til økt interesse for fagfeltet, og avdekker et stort behov for tollkompetanse hos både vareeiere (importører og eksportører) og hos transportører og speditører. For oss i Tollkonsult, som har hatt toll i fokus i 20 år, er det ekstra gledelig å oppleve den økte interessen for tollfaget.

- Den store milepælen i år var selvfølgelig at Tollkonsult kunne markere hele 20 år, og det er ekstra givende å kunne nå en slik milepæl sammen med dyktige ansatte. Vi har hele tiden hatt tro på at kompetanse på toll er viktig, og nå er interessen for faget i ferd med å ta helt av. Det vil være et stort behov for folk med tollkompetanse i årene som kommer. Vi ser lyst på fremtiden, og vi ser et stort potensiale for videre vekst for Tollkonsult.

- Er det noen i logistikkbransjen du mener bør får en ekstra anerkjennelse for den jobben som er lagt ned for næringen?

- Elin Tveiten, Senior Manager Customs i DSV. Elin har vist et stort og sterkt faglig engasjement, stor faglig og personlig integritet, stor arbeidskapasitet og driv i arbeid for bransjens beste over veldig mange år. Elin kombinerer et ekte og varmt engasjement for bransjen med stor kunnskap om bransjen og tollfaget etter nærmere 40 år i operativt arbeid i en bransje i sterk endring og utvikling. Elin har de siste årene vært en tydelig stemme i bransjens arbeid med Digitoll, har vært tungt involvert i arbeidet med etablering av bransjeinitiativet for en Fellesmeldingstandard i regi av NORSTELLA og har engasjert seg sterkt i arbeidet med utvikling av et utdanningstilbud for tollkompetanse i regi av NHO LT. Bransjen trenger folk som engasjerer seg for bransjens felles interesser.

- Hva tror du kommer til å prege logistikkåret 2024?

- For bransjen vil 2024 bli Digitoll-året over noe. Digitoll skal være fullt innført 1. april 2025. Direktekjøringsordningen avvikles og erstattes av løsningen Digitoll. Mitt råd til deg som importør, eksportør, tollagerholder, transportør eller speditør: Søk kunnskap og planlegg for endingene som kommer. Start nå!

- Innføring av Digitoll vil stille nye krav til alle aktører i logistikkjeden. Kunnskap om tollregelverk og tollprosedyrer er avgjørende for å etablere, utvikle og vedlikeholde operative tollrutiner i bedriften. Mange bedrifter har ikke denne kompetansen in-house, og vil ha behov for bistand fra konsulenter som er spesialister innen fagfeltet toll.

- Hva tror du kommer til å prege 2024 for egen bedrift?

- Toll og tollkompetanse er satt på agendaen, og gir oss mer å gjøre. Det er selvfølgelig positivt og gledelig for Tollkonsult som lever av å tilby tollkompetanse. 2024 blir et spennende år for alle oss som er over gjennomsnittet interessert i toll!

Powered by Labrador CMS