Jubileum for Tollkonsult:

I dag er det nøyaktig 20 år siden Grete Johanne Koht Astad etablerte eget tollrågivningsfirma.
I dag er det nøyaktig 20 år siden Grete Johanne Koht Astad etablerte eget tollrågivningsfirma.

20 år med tollrådgivning for Grete Astad

– Behovet for rådgivning innen toll og vareførsel er større enn noen gang, smiler jubilant og bedriftseier Grete Johanne Koht Astad.

Publisert Sist oppdatert

Vi kobler oss opp på en Teams-samtale for å gratulere med morgendagens jubileum.

12. mai 2003 etablerte Astad selskapet Tollkonsult, de første årene som enkeltpersonforetak, før det ble omgjort til et aksjeselskap i 2005.

Tar tak i tollprosessene

Gjennom de siste 20 årene har hun gitt verdifulle råd om toll og oppbygging av interne tollprosesser til hundrevis av norske vareeiere. Ofte har det også vært store summer å spare for bedriftene. – Særlig innen klassifisering av næringsmidler kan det ligge muligheter som bedriftene ikke har vært klar over, sier hun, og skynder seg å legge til at det som regel slett ikke handler om å finne «smutthull i lovverket», snarere å bruke det regelverket som ligger der, men som kan være vanskelig å få grep om dersom man ikke er lidenskapelig opptatt av toll og vareførsel.

– De som sier at toll er komplisert har helt rett. Det er mye å sette seg inn i og det skjer stadig endringer. Noen få store vareeiere har tatt grep og ansatt egne tolleksperter, og en del søker bistand i konsulentmarkedet og er kunder av oss. Så har du det store flertallet som fortsatt tar toll og vareførsel litt «på hælen», sier hun og smiler.

– Store endringer når direktekjøringsordningen avvikles

– Den norske speditørbransjen er generelt sett veldig dyktig og strekker seg svært langt for å bistå kundene om det oppstår utfordringer ved grensepassering. Det er jo positivt, men det har nok også gjort at mange vareeiere har hatt en «sovepute» når det kommer til å sette seg ordentlig inn i tollprosesser. Når det nye Digitoll-regimet rulles ut og blir obligatorisk fra mars 2025, er jeg redd mange vil få seg en overraskelse om de ikke har snudd seg rundt og tatt grep. Når direktekjøringsordningen opphører risikerer man jo at gods blir stående på grensen til all dokumentasjon er på plass. Tidligere har man jo hatt litt slingringsrom til å fikse ting i etterkant. Med obligatorisk Digitoll på plass legges det ikke opp til at speditørene lenger skal fikse alt «på sparket». Bedriftene har derfor mye å hente på å stramme opp egne tollprosesser, krav til dokumentasjon og å ha generell «stålkontroll» på egne masterdata, sier hun. Hun aner allerede en helt annen bevissthet i markedet nå enn for bare noen få år tilbake.

– Mulig hadde Brexit også en oppkvikkende effekt på en del, men jeg tror mesteparten av grunnen til at flere vareeiere har økt bevisstheten rundt toll er på grunn av at de har fått med seg at direktekjøringsordningen blir avviklet. Det vil bety en helt ny tollhverdag, forklarer hun.

Begynte tollkarrieren i 1984

Tollkarrieren til Astad strekker seg helt tilbake til 1984, da hun begynte som tollaspirant ved Bergen tollsted. Veien inn til tollkarrieren var kanskje tilfeldig, men det er liten tvil om at det ble et lykkelig valg for 59-åringen.

Hele yrkeskarrieren hennes har hatt toll og vareførsel som en fellesnevner. Opp gjennom en lang og allsidig yrkeskarriere har hun sittet på alle sider av bordet. Etter å ha testet alle «hatter», har hun lært seg å se tollfaget fra flere ulike sider. Hun har jobbet både som tollbetjent og tollinspektør i Tolletaten, som importansvarlig i flyfraktavdelingen hos noen speditører, og også direkte med tollfaglige spørsmål hos noen vareeiere før hun bestemte seg å gå «all in» og etablere egen tollrådgivningstjeneste rett før hun fylte 40.

Selskapet startet som et rent enkeltpersonforetak ut fra lokaler i Oslo. Med årenes løp har virksomheten vokst, og selskapet tilbyr nå også rådgivningstjenester innen tollspørsmål også fra Os utenfor Bergen og i Stavanger.

Rådgivning og omberegning, ikke deklarasjoner

Astad forteller at Tollkonsult i veldig liten grad konkurrerer med speditørene om tolloppdrag.

– Nei, vi utfyller hverandre isteden. Mens speditørene først og fremst bistår kundene med den operative fortollingsjobben fra transportoppdrag til transportoppdrag, er vår rolle i hovedsak å bistå kunden med oppbyggingen av tollprosessene. Vi legger på mange måter tollgrunnlaget som kunden og speditøren jobber ut ifra i det daglige, forklarer hun.

– I tillegg til bistand med tollprosesser har vi også mange oppdrag med elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner via TVINN. Feil i deklarerte opplysninger skal korrigeres så raskt som mulig etter at feilen er oppdaget. Feil som ofte går igjen er feil prosedyrekode, feil valuta, feil fakturagrunnlag, opprinnelsesdokumentasjon og tollnedsettelser er ikke benyttet, feil klassifisering, feil beregning av særavgifter, frakt ikke medtatt, etc., forklarer hun.

Powered by Labrador CMS