Kommentar: Glenn Lund

Proterras monteringsfabrikk i Greenville i Sør-Carolina er en del av boet som trolig kommer på Volvo Groups hender.

Volvo legger milliarder på bordet for batteriprodusent - Volta Trucks neste?

De økonomiske problemene hos den amerikanske batteriprodusenten Proterra bidro til konkursen i Volta Trucks. Nå ser det ut som batteriprodusenten havner på Volvo Groups hender for 210 millioner dollar.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelforfatteren

Glenn Lund er redaktør i Logistikk Inside. Kommentaren er basert på egne meninger.

Proterra Inc. og Proterra Operating Company har de siste månedene vært i en såkalt Chapter 11-restruktureringsprosess i USA. Nå er redningen tydeligvis på plass, i form av Volvo Group.

Proterra var batterileverandør for Volta Trucks' modellserie Volta Zero. Usikkerhet rundt leveringssituasjonen for batteripakker, gitt Proterras usikre økonomiske stilling, ble brukt som en av hovedforklaringene til at fundingen til Volta Trucks tørket inn forrige måned og at selskapet så seg nødt til å gå til skifteretten i Stockholm og begjære oppbud - rett før selskapet kunne begynne å genere inntekter for Volta Zero som nå akkurat var klar for serieproduksjon.

Leveranse-sikkerhet

Med en grønn "vind" og en "elektrisk bølge" ventet i transportsektoren de neste årene, har Proterra vært en opplagt oppkjøpskandidat for andre. Og nå er det altså klart at det var Volvo Group som vant budrunden som kan sørge for at Proterra holder seg flytende fremover. 

Husk å oppdatere ditt passord!

  • Logistikk Inside skifter innloggingsløsning mandag 13. november. 
  • Fortvil ikke, det er superenkelt å få nytt passord. 
  • Når du skal logge inn, trykk "Glemt passord".
  • På vår kundesupport er Christian parat til å hjelpe deg om du har spørsmål. Han kan nås på telefon 66 82 31 04 i ordinær arbeidstid. 
  • Du kan også sende en mail til post@logistikkinside.no

Transaksjonen følger en større global trend der store og veletablerte markedsaktører med store finansielle muskler ser seg tjent med å verne om leveransesikkerheten for kritiske komponenter. Med på kjøpet får de uvurderlig "knowhow" innen en sektor med mye nybrottsarbeid. 

Ventes gjennomført i 2024

Transaksjonen mellom Volvo og Proterra Inc. og Proterra Operating Company må formelt godkjennes av den amerikanske utgaven av skifteretten ("bankruptcy court"). I tillegg vil avslutningen av transaksjonen, som er forventet tidlig i 2024, være underlagt fusjonsklarering ("merger clearance") og visse andre, uoppgitte betingelser, melder Volvo i en børsmelding fredag 10. november.

Eiendelene som skal kjøpes inkluderer et utviklingssenter for batterimoduler og -pakker i California samt en monteringsfabrikk i Greenville i Sør-Carolina. Med dette oppkjøpet vil Volvo Group komplementere og akselerere sin batterielektriske satsing.

Alle disse opplysningene stammer altså fra en kortfattet nyhetsmelding, som primært er sendt ut for å tilfredsstille kravene til Volvo Groups opplysningsplikt overfor investorer (en typisk "børsmelding"). Det er med andre ord veldig mye som ikke nevnes i denne meldingen. Og den er egentlig ikke myntet på oss som står på utsiden og ønsker å vite mer om de strategiske veivalgene.  

Dette er det vi vil vite

Logistikk Inside har sendt en henvendelse til Volvo Groups internasjonale pressetjeneste med diverse spørsmål knyttet til dette oppkjøpet, men av erfaring regner vi med å få et kortfattet svar i retur om at konsernet ikke har noen ytterligere kommentarer før handelen er sluttført. 

De konkrete spørsmålene er hvorvidt satsingen er å anse som en regional satsing for det amerikanske markedet eller om det også vil komme europeiske kunder til gode? 

Og i så fall, hvilke kunder? Og om dette er en ren buss-satsing eller om det også er en nyhet som er verdt å merke seg for lastebilnæringen?

Og sist, men ikke minst, det spørsmålet alle som leser om dette oppkjøpet spør seg, er kjøpet en viktig brikke i en gjenoppliving i "den døende pasienten" vi alle kjenner som Volta Trucks?

Volvo er min favoritt til å overta Volta-boet

Det er fra bobestyrer tidligere kommunisert at det er stor interesse for å kjøpe boet etter Volta Trucks, ikke minst fra "industrielle aktører". Det er ikke så rart. Modellen Volta Zero hadde alle nødvendige typegodkjenninger, utviklingskostnadene er unnagjort og modellen er klar for serieproduksjon. Etter eget utsagn (som lett verifiseres i en due dilligence-prosess) hadde Volta Trucks en ordreinngang på cirka 5000 Volta Zero-lastebiler da selskapet ble begjært konkurs, deriblant nesten 1500 fra DB Schenker. 

2Det er klart dette er attraktive elementer i en eventuell overdragelse, om prisen anses rimelig og en ser at virksomheten har potensial for å integreres i konsernets eksisterende portefølje.

Bobestyrer har av naturlige årsaker ikke navngitt noen av de selskapene som har vist sin interesse. Like naturlig er det at de potensielle kjøperne av boet holder en lav profil mens prosessen pågår. 

Men det ville være svært overraskende om ikke Volvo Trucks er en av disse aktørene. Det er iallfall den jeg hadde lagt inn min "oddskuppong" på, med min begrensede innsikt fra utsiden av prosessen.   

Av flere årsaker:

  • Volvo-konsernet har gode erfaringer med "multi brands" i porteføljen. En integrasjon av en "start-up" kan trolig enklere integreres i en slik lastebildivisjon, der Volta enklere kan fungere som et supplement i porteføljen. 
  • konsernet har allerede opparbeidet seg en lederposisjon innen el-segmentet på lastebil, med klart flest lastebiler levert til nå innen det tyngre segmentet. 
  • konsernet er i en forholdsvis sterk finansiell stilling, og har dermed finansielle muskler til å ta en slik investering (ikke dermed sagt at andre lastebilleverandører ikke har det)
  • de kan spille videre på "den stolte, svenske lastebilarven". Volta Trucks har i likhet med Volvo sitt idémessige opphav i Sverige, i likhet med Scania.  
  • at den mangeårige Volvo-toppen Claes Nilsson ble valgt inn til styret i Volta Trucks i januar trenger ikke nødvendigvis å bety all verden, men tyder i det minste på at også Volvos toppledere så et spennende potensial i spennende nykommere som Volta Trucks og Einride.

Da er det ikke rart at en tenker at et oppkjøp av batterileverandøren til Volta Trucks (en av de mest kritiske komponentene, selv om det også finnes andre leverandører på markedet) er en første, men avgjørende dominobrikke for en eventuell overtagelse også av Volta Trucks.

  

Powered by Labrador CMS