Tema: Grønn omstilling i veitransporten:

Temaseksjon om grønn omstilling i veitransporten

Som et nyhets- og bransjenettsted har vi gleden av å kunne fordype oss i spesialtemaer. Neste uke publiserer vi en fyldig spesialseksjon med grønn omstilling i veitransporten som tema.

Publisert
Redaktør, Glenn Lund

Vi håper du kommer til å sette pris på temaseksjonen. Den publiseres tirsdag 14. november

Dersom du har noen innspill, noe du som leser ønsker at redaksjonen skal kikke nærmere på, noe du ønsker å vite mer om, eller om du brenner inne med tanker eller erfaringer som danner grunnlaget for en velskrevet kronikk om hvordan bransjen best kan stille om til lavutslipp i veitransporten, send meg en mail!

Glenn@Logistikk.no

Powered by Labrador CMS