Utenlandstransport? Ikke bruk flunkende ny lastebil

Statens vegvesen anbefaler at norske transportselskap som kjører internasjonalt bruker kjøretøy registrert før 21. august 2023.

Publisert Sist oppdatert

Kravet om at alle nyregistrerte kjøretøy skal ha installert ny fartsskriver (G2V2) trådte i kraft 21. august i år. Brudd på dette kravet vil imidlertid ikke bli sanksjonert mot før 1. februar til neste år.

– Den opprinnelige overgangsperioden gikk til 30. september. I samråd med Samferdselsdepartementet har vi nå utvidet denne perioden med fire måneder. Årsaken, er at det ikke er nok nye skrivere tilgjengelig i markedet, sier seksjonssjef i Statens vegvesen Roy H. Holm.

Forlengelsen innebærer at Norge har samme overgangsperiode som Sverige og omfatter både nasjonal og internasjonale transporter (utenlandsregistrerte kjøretøy) kontrollert i Norge.

– Myndighetene i EU-landene ser ut til å løse saken litt forskjellig. Vi anbefaler at norske transportselskap som kjører internasjonalt bruker kjøretøy registrert før 21. august 2023, hvis det er mulig. Alternativ må de gjør seg kjent med hva som er gjeldende kontrollpraksis i de landene en kjører. Jeg vil samtidig presisere at det fortsatt er et krav om å ha godkjent fartsskriver installert uavhengig av registreringsdato. Det skal være mulig å få tak i nye skriverne i god tid før 31. januar. Vi anbefaler bransjen å starte utskifting på aktuelle kjøretøy så snart nye skrivere er tilgjengelige, sier Holm.

Powered by Labrador CMS