Togene kommer ikke til å kjøre på Randklev bru på Dovrebanen med det første. Så det blir antakelig buss for tog forbi Ringebu en lengre periode.

Brukollaps i Ringebu - Dovrebanen stengt for godstrafikk i lang tid

Randklev bru i Ringebu i Gudbrandsdalen har kollapset. Midtre del har knekt og ligger i Gudbrandsdalslågen. Skadene vil få store konsekvenser for Dovrebanen fremover.

Publisert

Randklev bru er ei 172,5 meter lang fagverksbru av stål, med tre like lange spenn. Brua er direktefundamentert på elvebunnen, og den ble bygget i 1957. Samtidig ble den gamle jernbanebrua ved siden av omgjort til veibru (fylkesvei).

– Uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte vi av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på brua oppsto. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, noe jeg er svært glad for, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR.

Venter på tilgang

– Det kan se ut som den nordre brupilaren har beveget seg, men det er for tidlig å si noe mer om årsakssammenhengen. Vi må avvente at vannstanden i elva går ned så mye at det er trygt å inspisere skadene på brua, fortsetter Bjurstrøm.

– Før vi får tilgang til brua kan vi heller ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Nå forbereder vi oss på ulike scenarioer og mobiliserer nødvendig ekspertise. Bane NOR og Vegvesenet har midlertidige bruer i beredskap, og vi vil blant annet se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette, legger han til.

Samtidig jobber Bane NOR sammen med togselskapene for å kunne etablere et best mulig tilbud for togreisende og godstrafikken i tiden som kommer.

Mange skader i Gudbrandsdalen

Bane NOR er også i full gang med å sette i stand øvrige skader på Dovrebanen som følge av den dramatiske flommen. Dette gjelder en rekke punkter mellom Moelv og Dombås, og varigheten er foreløpig usikker.

Andre jernbanebruer som har hatt stor belastning under flommen, vil bli grundig kontrollert før togtrafikken gjenopptas, i likhet med fyllinger, sideterreng og øvrige tekniske anlegg.

– Før vi setter tog på strekningene som har vært stengt som følge av flommen, skal vi være helt sikre på at det er trygt å kjøre tog. Sikkerheten må alltid komme foran, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm.

Jevnlige kontroller

Det gjøres hovedkontroll av tilstanden på jernbanebruer hvert sjette år. Randkleiv bro ble sist kontrollert i 2019. Du kan lese tilstandsrapporten ved å klikke her.

I 2021 ble brua sandblåst og malt, gangbanene ble byttet og det var spyling og rengjøring av pilarer, landkar, lager og lageropplegg.

– Skadene på Randklev brua har oppstått i en ekstrem flomsituasjon, og det er foreløpig umulig å si hva som kan ha bidratt til det som skjedde. Når vi får anledning til å undersøke brua, vil vi selvsagt gjøre en evaluering og vurdere eventuelle behov for tiltak, sier Brede Nermoen, leder for plan og teknikk i Bane Nor.

Powered by Labrador CMS