På bildet er en av Ragn-Sells' renovasjonsbiler som går på biogass, med slagordet «Vi grønner på».

Ragn-Sells: "Grønner på" med biogass

Over 200 biler skal skiftes ut i Norge innen utgangen av 2027.

Publisert
Logistikk- og transportsjef i Ragn-Sells, Christopher Browning, har et mål om at alle selskapets kjøretøy skal være fossilfrie innen 2027.

Ragn-Sells konsernet har i sin strategi et mål om å være fossilfrie innen 2030. I Norge er ambisjonen enda hvassere, målet er at alle kjøretøy skal være fossilfrie innen 2027.

Konsernet, som er en aktiv deltager i de sirkulære verdikjedene, ønsker i hovedsak å satse på biogass. Organisk avfall, som for eksempel matavfall, kan benyttes som produksjon av biogass.

Over 200 biler skal byttes ut

For å nå dette målet, må blant annet over 200 biler som i dag går på fossilt drivstoff byttes ut. Dette er biler som frakter avfall til og fra anleggene og som for det meste er eid av Ragn-Sells' underleverandører.

- Vi ønsker fortrinnsvis å erstatte bilene med kjøretøy som går på biogass. Vi skal benytte to typer biogass, komprimert biogass for kortere turer og flytende biogass for lengre avstander. Hvilke områder vi kan starte opp for fullt i avhenger av infrastruktur for fylling av bilene. Dette blir svært avgjørende for oss, sier Christopher Browning.

Kundene forventer fossilfri transport

Flere og flere bedrifter måler nå sin miljøpåvirkning. Som et ledd i dette stilles det også flere krav til alle leverandører om at deres produkter og tjenester er miljøvennlige, og at leverandørene kan vise til at det som gjøres ikke påvirker klimaet.

Ragn-Sells' virksomhet består i stor grad av henting av avfall, og det stilles krav til at transportene skal være fossilfrie, og naturligvis at det meste av avfallet skal kunne gjenvinnes.

Velger biogass fremfor elektrisk

Elektriske kjøretøy fungerer også bra, men da til mindre oppdrag og kortere strekninger forteller Browning:

-Vi har flere elektriske kjøretøy, gjerne mindre skapbiler, som kjører over kortere strekninger. Både i drift og innkjøp er de elektriske kjøretøyene dyrere enn biler som går på biogass. Teknologisk ser vi også at det er litt tidlig for oss med elektrisitet på de største kjøretøyene som skal gå over lengre avstander, blant annet på grunn av rekkevidde. Vi har testet ut dette de siste årene. Biogass er svært tilgjengelig og derfor satser vi nå på dette, sier han.

Støtte til kjøp av fossilfrie biler

I tillegg til Enovas støtte for innkjøp av fossilfrie biler, har også Ragn-Sells besluttet å støtte sine transportører ved kjøp av biogassbiler.

- Differansen mellom fossile- og fossilfrie biler blir støttet av Enova med 40 prosent, i tillegg til dette går Ragn-Sells inn med 20 prosent i støtte til sine transportører. Vi har også forhandlet frem kvantumsrabatt for våre innleide sjåfører på både innkjøp av biler og drivstoff. Nå er det cirka 30 biler i bestilling, så jeg kan med hånden på hjertet si at «vi grønner på», sier Christopher Browning.

Powered by Labrador CMS