Maudal er ny styreleder hos flyspeditørene:

Kjell Ivar Maudal, CCO i Widerøe Ground Handling, ble i dag klappet inn som ny styreleder i NFF.

- Store flyfraktmuligheter for sjømatnæringen

Kjell Ivar Maudal, som ble valgt til ny styreleder i Norske Flyspeditørers Forening (NFF) torsdag 18. april, ser spennende muligheter for flyfrakten fremover.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Norske Flyspeditørers Forening

  • Kjell Ivar Maudal, Widerøe Ground Handling
  • Christer Busse, Leman AS
  • Jannike Cappelen, Rhenus Logistics Norway AS
  • Janicke Henæs, Inter-Scan Sea & Air Norway AS
  • Isak Bergqvist, Bring Cargo AS
  • Mari Budde, DSV Air & Sea AS
Kjell Ivar Maudal under generalforsamlingen torsdag.

Kjell Ivar Maudal har jobbet innen luftfart siden 1993 hvor han startet sin karriere på Fornebu. Han har jobbet i forskjellige lederstillinger i Braathens SAFE, Widerøes Flyveselskap, SAS og siden 2012 var han ansvarlig for å bygge opp gods og terminalenheten i Bane NOR, før han vendte tilbake til luftfart som CCO (kommersiell leder) i Widerøe Ground Handling i 2019. 

På torsdagens generalforsamling ble han klappet inn som ny styreleder i Norske Flyspeditørers Forening. Foreningen har siden 1967 vært flyspeditørerenes viktigste representasjonsorgan og ligger under paraplyen til NHO Logistikk og Transport.

Maudal etterfølger Synnøve Thormodsæter i vervet. Hun tiltrådte som styreleder i 2019, men takket for seg tidligere i vinter, i kjølvannet at hun skiftet arbeidsgiver. Hun var i mange år nasjonal flyfraktsjef i Norge for Kuehne+Nagel, men har nå begynt i en ny stilling hos JAS Worldwide Services.

Nye i NHO Logistikk og Transport

Widerøe er godt kjent i NHO-familien, ikke minst som mangeårig medlem i NHO Luftfart, men Widerøe Ground Handling er et helt ferskt medlem i NHO Logistikk og Transport.

- Vi ser at mye av det vi driver med, med godshåndtering ved 38 av de 41 flyplassene Widerøe har flyvninger til, hører naturlig inn under NFF-paraplyen, så nå ønsker vi å ta en mer aktiv rolle, forteller Maudal.

Via sin rolle som kommersiell leder i Widerøe Ground Handling han en utpreget utadrettet rolle med utstrakt kontakt med flyselskaper, lufthavner og speditører over hele landet. Det nettverket kommer godt med i vervet som styreleder i NFF.

- NFF tenker nasjonalt og er opptatt av å finne løsninger som kan dekke hele landet, sier han, og påpeker at norsk flyfrakt er langt mer enn det som skjer på Oslo lufthavn.

- Gardermoen er selvfølgelig den største hub-en, og er veldig viktig, men man må ikke glemme alle de andre lufthavnene som spiller en viktig rolle. Innen offshore har man mye godshåndtering ved Flesland (Bergen) og Sola (Stavanger), og en rekke mindre regionale lufthavner er viktig for de lokale bedriftene i regionen. Så selv om flyfrakten i volum ikke er så stor som de andre transportformene, spiller den en helt kritisk rolle i forsyningskjedene til mange norske bedrifter rundt omkring i hele landet, understreker han.

Store muligheter – ikke minst innen sjømat

På Logistikk Insides spørsmål om hvordan mulighetsrommmet for flyfrakten i Norge ser ut, er han klar på at «the sky is the limit».

- Jeg tenker at det ligger gode muligheter for flyfrakten fremover. Og spesielt innen eksport av sjømat ser jeg at det kan være rom for å vokse. I dag blir store sjømatvolumer kjørt med lastebil ut av Norge, og mye av dette volumet blir flydd til andre markeder ut fra flyplasser på kontinentet. Det er et potensial for at mer av sjømaten kan distribueres direkte med fly fra Norge, mener han.

- Dette kan potensielt spare opp til et døgn i transporttid frem til sluttkunde, noe som er en fordel for en såpass tidssensitiv varekategori som fersk sjømat, legger han til.

En spesielt lovende utvikling han peker på er etableringen av flyfrakttilbudet fra Evenes (Harstad/Narvik). Maudal fremhever potensialet for økt tilbud her, og muligheten for å utvide til andre lufthavner, noe som kan åpne for større markeder, spesielt fra Nord-Norge.

Han kommer imidlertid med et hjertesukk om de økte flyplassavgiftene.

- Avinor har slitt økonomisk og et av grepene de har tatt er å øke flyplassavgiftene. Dette gjør det dyrere å operere fra norske flyplasser sammenlignet med lufthavner på kontinentet som har lavere avgifter, kommenterer han.

Kan fjerne «versting stempel» - på full fart mot bærekraftig flyfrakt

Maudal understreket også viktigheten av å utvikle bærekraftige løsninger innen flybransjen. Fokus på bærekraftige luftfartsdrivstoff (SAF), Hydrogen eller andre energibærere kan på sikt endre flyindustriens miljøpåvirkning betydelig. Bærekraftig flydrivstoff (SAF) produseres fra biomasse eller ikke-biologiske innsatsfaktorer som hydrogen og CO2

- Ved å investere i SAF (SAF/Sustainable aviation fuel) og andre miljøvennlige teknologier, kan vi både forbedre vår konkurranseevne og vårt miljøfotavtrykk, påpeker Maudal.

- Det er viktig at man jobber med bærekraft, ikke bare i luften men også på bakken, og innen ground handling-segmentet er det gjort mye innen dette området. Så på sikt er fremtiden for flyfrakten spennende, sier Maudal.

Selv uten bruk av SAF på tanken er Maudal snar med å påpeke at flyfrakten heller ikke i dag har en så dårlig miljøprofil som mange skal ha det til.

- At laks kjøres med lastebil, med diesel på tanken, fra Nord-Norge og ned til kontinentet, for deretter å flys videre til oversjøiske markeder, er ikke nødvendigvis bedre for klimautslippene enn om flyet hadde gått direkte fra Nord-Norge, minner han om.

- Viktig at politikerne forstår hvor viktig flyfrakt er

Maudal er opptatt av den politiske dimensjonen, og peker på at næringspolitisk påvirkning er et viktig satsingsområde for NFF.

For å styrke flyfraktens rolle, understreker han også behovet for gode flyforbindelser og en mer integrert betraktning av transportkjeden, hvor tilgjengeligheten til god veiinfrastruktur til jernbaneterminaler og flyplasser spiller en avgjørende rolle.

- Det er essensielt at det politiske miljøet forstår hvor viktig frakt er, ikke bare for økonomien, men også for samfunnet. Flyfrakt spiller en nøkkelrolle her, sier han, og viser blant annet til situasjonen i vinter der Ofotbanen var stengt i flere måneder. Alle transportformer har en viktig rolle og ingen av dem kan funger helt og holdent alene, avrunder han. 

Powered by Labrador CMS