TENKTE ANNERLEDES: Havnesjef Øystein Høsteland Sundby her ledet prosessen med å skaffe ny havneoperatør for Moss havn.

Gikk nye veier for å skaffe operatør

Modellen som er valgt for fremtidens Moss havn med Westport som operatør, gjør at havna blant annet går vekk fra stykkpris.

Publisert

Moss havn valgte en ny metode når havna skulle velge fremtidens havneoperatør. 

Westport skal prissette kunden og modellen for avgifter og vederlag blir enklere. Operatøren betaler deretter et omsetningsbasert vederlag til havna, basert på avtalt prosentdel. Målet er å kunne gi kundene en pris på lang sikt – og ikke årlige justeringer.

– Moss havn får en del av verdigrunnlaget, og står hånd i hånd med den nye havneoperatøren, Westport, forteller havnesjef Øysten Høsteland Sundby.

Moss havn KF har i løpet av vinteren gjennomført en tilbudskonkurranse om operatørkontrakt på Moss havn med oppstart 1. januar 2025. Tilbudskonkurransen er gjennomført som offentlig anskaffelse etter forskrift om konsesjonskontrakter.

Innen tilbudsfristens utløp kom det inn fire tilbud. Etter gjennomgang av innkomne tilbud, ble to aktører invitert til forhandlingsrunder og videre til å levere revidert tilbud. Tilbudene er evaluert og vektet i samsvar med kriteriene i konkurransen. De tre evalueringskriteriene med vekting var pris (50 prosent), oppgaveforståelse (30 prosent) og prosjektorganisasjon (20 prosent), opplyser Moss havn.

Westport var hakket bedre

Westport AS er etter endelig vedtak i havnestyret den 18. mars 2024, tildelt kontrakten. Westport er en del av NorSea, og terminalselskapet har i flere år vært operatør av havneterminalen i Risavika utenfor Stavanger.

– Hvor lang varighet har kontrakten?

Moss havn har flere driftsområder, blant annet som vert for Askos sjødroner, her representert ved MS Marit.

– Kontrakten består av flere deler og mulig opsjon. Totalt kan den strekke seg til ut 2049, svarer Sundby.

Kontraktsperioden åpner døren for innovative løsninger og optimalisering av havnedrift i tett samarbeid med Moss havn og operatør Westport. Dette gir Westport muligheten til å forvalte en viktig del av Moss havn og delta i utviklingen av fremtidige operasjoner.

Kontrakten har en estimert verdi på to milliarder kroner eks. mva.

Den nye og innovative kontraktsmodellen for drifting av havnen, har vekket interesse hos andre havner, aktører og fagfolk. Den er klekket ut av havneadministrasjonen og konsulentselskapet Marstrand AS i Oslo. Avtalen med dagens terminaloperatør i Moss, Greenport, går ut 31. desember i år, og 1. januar 2025 tar Westport over.

Prosessen

Havnesjefen forteller til Moderne Transport at arbeidet med å skaffe en ny operatør, startet siste halvår av 2022.

– Konsesjonsforskriften krever en anbudskonkurranse for operatørkontrakt. Tidlig i 2023 knyttet vi etter en minikonkurranse, til oss konsulent Marstrand AS i Oslo. Prosjekter er per definisjon tverrfaglige, og Marstrand driver blant annet med strategisk rådgivning innen utviklingsprosjekter.

Selskapet har advokater, økonomer og ingeniører. Marstrand skal følge oss helt til mål med utvikling av havneterminalen, forklarer havnesjefen.

Jernbanen forsinket

Området rundt Moss stasjon og havnearealet som Bane Nor har trengt fra havna, har de siste årene vært en gedigen anleggsplass. Moss havn ser frem imot å arbeide under normale forhold – selv om de har greid seg svært bra under anleggsperioden. Mye takket være Innlandshavna utenfor byen.

– I fjor sommer hadde vi modellen om hvordan vi ønsket at arbeidet og prosjektet skulle gå videre. Planen var at ny jernbanestasjon og -terminal skulle være ferdig i 2025. Da skulle vi få tilbake de 11 dekar med areal som vi eier. Vanskelige grunnforhold har imidlertid gjort at Bane Nor ikke greier å bli ferdige før 2031. Det lagde en litt spesiell situasjon for Moss havn, forklarer Sundby.

Med dét i bakteppet, har Moss havn tredelt prosjektet forut for anbudskonkurransen.

Med blanke ark

Øystein Høsteland Sundby forklarer videre:

KOM MED NY VRI: Havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss havn.

– Del 1 dreier seg om driften av havna frem til 2031. Moss havn har en elektrifiseringstrategi. Det må tas avgjørelser rundt hvilken type utstyr som skal anskaffes til vi får tilbake de 11 dekar havneareal som Bane Nor nå bruker. Vi vet at det da blir store endringer i havna. Og det er viktige endringer – men også noe av gullet i kontrakten som Westport vant.

Del 2 dreier seg om å jobbe med prosjektutvikling – å utvikle fremtidens Moss havn. Som en moderne havneoperatør får dermed Westport nærmest blanke ark i Moss – og kan være med å utforme havna fra starten av.

Del 3 går på å drifte havneterminalen fra 2032 og inn i fremtiden.

I dialog med markedet

Høsten 2023 gjennomførte Moss havn og Marstrand en markedsdialog. Tilbakemeldingene var positive. Havna sammen med Marstrands fagfolk utarbeidet all dokumentasjon inkludert kontrakter og vedlegg til anbudskonkurransen.

– Det var en veldig stor prosess, slår Sundby fast. Han påpeker at havnestyret i Moss har vært tett på prosessen og gitt god støtte underveis.

Moss havn hadde befaring med åtte mulige operatører som hadde vist sin interesse i slutten av desember. Alle var norske selskap. Fire av disse leverte tilbud, som Westport til slutt vant.

– Dette har vært en veldig spennende prosess, Og det virker det som at alle ansatte i Moss havn også syns. I 2023 var sykefraværet kun på 0,7 prosent, og det kommer nok mye av at vi har interessante arbeidsdager her, slår han fast med et smil.

– Sikker på et godt resultat

Westport starter, ifølge havnesjefen, i april med å etablere en egen lokal organisasjon i Moss. Det betyr ansettelser av kvalifiserte fagfolk.

– Det blir betydelig aktivitet for Westport også. Blir utrolig spennende og gøy å se hvordan vi kan utvikle fremtidens havn sammen. Rett og slett utvikle et godt havneprodukt for vår region. Jeg er overbevist om at vi får et godt resultat med Westport, sier Sundby.

Velkommen til Østfold

– Jeg vil gratulere ny operatør med tildelingen. Styret er godt fornøyd med det grundige arbeidet som er gjort i denne anskaffelsen og er trygge på at dette er et riktig valg for havna og regionen, sier havnestyrets leder Anne Herseth Barlo.

– Moss havn er svært fornøyd med interessen vi har hatt i denne konkurransen. Da vi valgte å gå i markedet med en ny og innovativ kontraktsmodell, er det gledelig å se at det har gitt et positivt resultat for Moss havn. Westport og Moss havn skal sammen utvikle fremtidens havn for byen, regionen og kundene. Jeg vil takke alle aktører som har deltatt og gleder meg til å starte på arbeidet som nå ligger foran oss, avslutter Øystein Høsteland Sundby.

Powered by Labrador CMS