Enkelt forklart:

Tatarstredet og La Pérouse-stredet.

27. Tsugarustredet, Tatarstredet og La Pérousestredet

Selv kombinert seg imellom har de tre stredene begrenset med skipstrafikk, og er først og fremst viktig for den regionale skipstrafikken i Nordøst-Asia. 

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Gateway til Vladivostok og "kullhavna" Nakodhka.

Tsugarustredet, Tatarstredet og La Pérouse-stredet er strede som spiller en begrenset rolle innen internasjonal skipsfart, men klamrer seg likevel til en plass i nedre sjikt av betydningsfulle stred i kraft av sin viktige betydning ikke minst for russiske skipsfart for trafikk til og fra Vladivostok og andre havner i Øst-Sibir, ikke minst Nakodhka (en av Russlands største havner for utskipning av kull).

Tsugarustredet er et smalt sund mellom de to japanske øyene Honshū og Hokkaido i den nordre delen av Japan. Stredet forbinder Japanhavet med Stillehavet. På det smaleste er stredet ca. 19 km bredt. Dybdeforholdene er ganske gode, slik at selv skip med dyp skipsgang kan seile her.

Stredet er for øvrig mest kjent for en av historiens verste skipskatastrofer, da fergen  Tōya Maru sank for 70 år siden (Den 26. september 1954) i forbindelse med en tyfon. Det er estimert at 1172 mennesker omkom i fergeforliset.

Stredet er også kjent for en av verdens lengste jernbanetunneler, Seikan-tunnelen. Den har begrenset betydning for passasjertrafikken ettersom flytrafikk har tatt over mye av kundegrunnlaget. Dermed seiler den opp som desto viktigere for den regionale godstransporten i Japan, først og fremst for jordbruksprodukter.  

Sammenlignet med Tatarstredet og La Pérouse-stredet, er Tsugarustredet mer trafikkert og er et betydelig travlere skipsområde enn de to stredene lenger mot nord, Tatarstredet og La Pérouse-stredet.

Tatarstredet

Tatarstredet skiller Sakhalin-øya fra Russland på det asiatiske fastlandet. Stredet spiller en viktig rolle for tilgang til russiske havner i Okhotskhavet og for skip i trafikk mellom dette havet og landene i Nordøst-Asia (som Korea og Japan).   

Det er kun 7 km bredt på det smaleste, og det kan være krevende forhold med mye is i vintersesongen. Stedvis er det også ganske grunt, noe som gjør det krevende å navigere for store skip.

La Pérouse-stredet

La Pérouse-stredet skiller nordspissen av Japan, Hokkaido-øya, fra den russiske Sakhalin-øya. Passasjen forbinder Japanhavet med og Stillehavet via Okhotskhavet. Sammenlignet med Tatarstredet er dette stredet ikke bare bredre (42 km på det smaleste), det er også en del dypere. Det gjør at alle typer skip kan passere denne skipsleden. 

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert. 

Powered by Labrador CMS