Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen, her fra tiden som ordfører i Moss, ønsker lengre vogntog på norske veier.

Ber Nygård vurdere 34,5 meter

Både Sverige og Finland åpner for 34,5 meter lange vogntog på enkelte veistrekninger. Nå ber Tage Pettersen i Høyre regjeringen vurdere det samme.

Publisert

I Finland ruller allerede 34,5 meter lange lastebiler og erfaringene er positive ifølge bransjeorganisasjonen Sveriges Åkeriföretag. Sverige er i ferd med å følge etter. I mai i fjor annonserte den svenske regjeringen planene, men planene må en tur via EU-kommisjonen.

EU hadde ingen innvendinger, og de nye reglene trer i kraft 31. august. De gjør at det blir tillatt med vogntog på inntil 34,5 meters lengde på visse utpekte veier og med makshastighet på 80 km/t.

Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, ber nå den norske regjeringen også vurdere om det skal tillates 34,5 meter lange vogntog i Norge.

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skriver Pettersen følgende:

«Vil samferdselsministeren sette i gang et arbeid for å vurdere om Norge skal følge etter Finland og Sverige og åpne opp for at deler av veinettet kan åpnes for lengre vogntog, med lengde på inntil 34,5 meter?»

I sin begrunnelse viser Pettersen til de finske erfaringene og de svenske planene, og påpeker at beregninger fra svenske Trafikverket viser at CO₂-utslippene fra tungbilene kan minskes med 4–6 prosent med slike vogntog. Samtid kan mer gods kjøres med færre biler, noe som vil ha en positiv effekt på antall ulykker, påpeker Pettersen. Tiltaket vil også kunne avhjelpe sjåførmangelen som i øyeblikket preger transportbransjen.

I Sverige har rundt 450 mil god nok standard for 34,5 meter lange vogntog. Like mye vei vil nok ikke være aktuelt i Norge, men ifølge Pettersen vil E6 fra Svinesund til Rudshøgda og E18 fra Ørje til Kristiansand og E39 fra Kristiansand til Mandalskrysset være aktuelle strekninger.

Powered by Labrador CMS