Tema: Grønn omstilling i veitransporten:

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon.
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon.

NHO-sjefen har tro på lengre transportkontrakter

- Vi får ikke til det grønne skiftet med røde tall hos de mange små aktørene.

Publisert Sist oppdatert

Ordene tilhører Ole Erik Almlid. Som administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon er han i praksis næringslivets overordnede stemme, som både representerer transportører og vareeiere i en rekke sektorer.

54-åringen er godt kjent med at lavutslippsalternativer i veitransporten bidrar til å øke kostnadene for transportørene.  

- Hvordan står det til i næringslivet generelt, er norske bedrifter parat til å betale noe ekstra for at transporten skal være «grønn»?

- Transportsektoren er Norges største utslippssektor, og vi opplever at både norske bedrifter og transportsektoren er villige til å bidra i omstillingen. Denne sektoren har vi tro på skal være en driver i det grønne skiftet i Norge. Samtidig er det viktig å huske på at majoriteten av de som kjører lastebil i Norge, eier sin egen bil og er ikke tilknyttet et stort transportselskap. For at disse skal investere i grønnere lastebiler er de avhengig av å få forutsigbarhet fra myndighetene og lengre transportkontrakter i bytte mot at de investerer i dyrere teknologi. Vi får ikke til det grønne skiftet med røde tall hos de mange små aktørene, understreker Almlid.

Han påpeker videre at mange av de store vareeierne har krav til sine transportører om å være fossilfrie innen 2030 eller tidligere. 

- Det vil sette fart på omstillingen. Samtidig ser vi at dette handler om bedriftsledelse. Det er ikke gitt at store vareeiere med høy betalingsevne prioriterer klimavennlig transport dersom det koster mer enn fossile alternativ. Men ambisiøse bedriftsledere som setter klare klimamål, får dette til, mener han, og nevner selskaper som ASKO, Posten Bring, PostNord, Ahlsell, Coop og Rema 1000.

 - Hvordan kan norsk næringsliv ellers hjelpe godstransportbransjen med å nå de ambisiøse målene om en halvering av utslippene i perioden 2020-2030?

- Jeg tror det er viktig med godt samarbeid. Det grønne skiftet byr først og fremst på nye næringsmuligheter. Ta for eksempel biogass. Nylig samlet 11 aktører seg om et notat om hvordan vi kan øke biogassproduksjonen i Norge. Sammenlignet med Sverige og Danmark henger Norge etter. Med økt produksjon av biogass kan vi kutte to millioner tonn CO2 årlig, gi Norge 5 TWh mer energi og skape 8500 nye arbeidsplasser i 2030. For godstransporten betyr det at vi kan frigjøre kraft og heller legge til rette for biogassfyllestasjoner med tilhørende lastebiler, sier Almelid.

Han peker også på samarbeid og deling av fylle- og ladeinfrastruktur.

· Transportaktørene som har fossilfri fylle- og lade-infrastruktur på egne områder, bør åpne disse til offentlig bruk. Tilgjengelig effekt er en knapp ressurs som må deles. I tillegg bør vareeiere inngå mer langsiktige transportkontrakter som sikrer en nedbetaling av de relativt dyrere fossilfrie kjøretøyene. På denne måten fordeles risikoen mellom aktørene i verdikjeden for transport, og ingen sitter igjen med hele kostnaden alene, påpeker han.

 

 

Powered by Labrador CMS