Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet E69 Skarvbergtunnelen for trafikk.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet E69 Skarvbergtunnelen for trafikk.

Tryggere tungtransport til Nordkapp

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet fredag den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark.

Den skredfarlige flaskehalsen på E69 mot Nordkapp er borte. Fredag åpnet den nye Skarvbergtunnelen på E69. Med Porsangerfjorden som tilskuer ble åpningen av den 3,5 kilometer lange tunnelen høytidelig åpnet med flagg, festtaler, barnekor og blomsterutdeling.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å skjære av snora og erklære veianlegget på 6,8 km for åpnet. Et nytt trygt og trafikksikkert veianlegg, erstatter den ulykkesbelastede tunnelen fra 1960-tallet og fjerner en svært skredutsatt strekning på E69.

– Med dette veianlegget sikrer vi stabil helårs veiforbindelse til Honningsvåg og turistmagneten, Nordkapp, sa Kjell Inge Davik, direktør for utbygging i Statens vegvesen under åpningstalen.

Krevende utbygging

Byggingen av ny vei og tunnel startet vinteren 2019. Etter planen skulle den nye veien og tunnelen åpnes for trafikk i 2022, men dårlig fjell med mye svært arbeidskrevende sikringsarbeid forsinket fremdriften.

Tunnelen har adskilt gang- og sykkelveg som gir økt trafikksikkerhet for myke trafikanter.
Tunnelen har adskilt gang- og sykkelveg som gir økt trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Lokal og internasjonal nytte

E69 er eneste vei til og fra Nordkapp kommune. Ordfører Trudy Engen, gledet seg stort over at innbyggerne i Nordkapp når har fått en ny og tryggere hverdag.

I tillegg har tunnelen stor betydning for de mange som besøker Nordkapp. Platået har 300.000 besøkende hvert år og selv om de fleste kommer med båt er det en betydelig turisttrafikk langs E69. Og til en av landets største turistmagneter er det naturligvis også en del godstransport, der sjåførene får en tryggere hverdag samtidig som de myke trafikantene blir ivaretatt på en sikrere måte enn tidligere.

Powered by Labrador CMS