NHO LTs tollekspert informerer:

Krav om fullmakt for tollrepresentasjon

Det skjer mye spennende innen toll om dagen. I dette innlegget forteller NHO LTs jurist Martin Berntzen Often om en viktig endring som inntreffer fra nyttår. Innlegget ble først publisert på NHO LTs hjemmesider.

Publisert Sist oppdatert
Martin Berntzen Often

Fra den 1. januar 2023 trår de nye tollovene; lov om vareførsel og lov om tollavgift, i kraft. Lovene medbringer noen store endringer i rettstilstanden, særlig i tilknytning Digitoll, men det kommer også noen øvrige endringer det er viktig å være kjent med. Et eksempel på endringene som trer i kraft fra nyttår er kravet om fullmakt for tollrepresentasjon.

I korte trekk betyr dette kravet at det er nødvendig med en fullmakt for å kunne fortolle på en annen parts organisasjonsnummer. Speditør AS må ha fullmakt før de kan deklarere en vare på den norske mottakeren Vareeier AS.

Artikkelforfatteren

  • Martin Berntzen Often er jurist i NHO Logistikk og Transport. Han jobber i det daglige tett opp mot tollspørsmål i forbindelse med ny tollovgivning.
  • Før han kom til NHO LT har han jobbet som jurist i tolletaten, skattejurist i Skatteetaten og som juridisk seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo avd. økonomi og virksomhetsstyring.

Tolletaten har selv uttalt at fullmakten kan foreligge i mange forskjellige former, og at den ikke nødvendigvis må være skriftlig. Vi mener imidlertid at fullmakten bør være skriftlig, for å beskytte tollrepresentanten mot uforutsette situasjoner og endringer. Hva skjer om den som ga fullmakten har sluttet, selskapet har gått konkurs, eller hva om man i etterkant har kommet i en konflikt? En skriftlig fullmakt sikrer at forholdet kan dokumenteres i etterkant av at fortollingen fant sted. Dette vil også være viktig om Skatteetaten kommer på døra for kontroll. Vil Skatteetaten være villige til å godta en muntlig fortollingsfullmakt opptil flere år etter dato for fortolling?

Heldigvis foreligger det ingen formkrav for fullmakten, og heller ingen tidsavgrensning. Dette gjør det vesentlig enklere for bransjen å imøtekomme endringen. Vi har i den sammenheng laget en mal for fortollingsfullmakt, som våre medlemmer står fritt til å bruke, og til å endre etter ønske.

Innlegget ble først publisert på NHO LTs hjemmesider.

Powered by Labrador CMS