Onrail har kjørt godstog på Raumabanen i halvannet år.

Raumabanen: Vurderer hydrogen-drift

Onrail og Norwegian Hydrogen har fått tilskudd på nesten en halv million kroner til å gjennomføre en mulighetsstudie for å se om man kan realisere en kommersiell nullutslippsløsning for godstog.

Publisert
Yvonne Wold og Andreas Wenaas Østigård ved godsterminalen på Åndalsnes i Rauma, 14.desember 2022.

Gjennom Møre og Romsdal Fylkeskommune sitt program Skaparkraft har Norwegian Hydrogen AS og Onrail har fått tilskudd på 450.000 NOK til å gjennomføre mulighetsstudie, som en del av prosjektet «Hydrogen på Raumabanen». Norwegian Hydrogen og Onrail er partnere i prosjektet.

Vil realisere nullutslippsløsning

Formålet med studien er å undersøke hvordan man kan realisere en nullutslippsløsning på godstoget på Raumabanen ved hjelp av hydrogen som drivstoff. Mulighetsstudien skal gjennomføres i første halvdel av 2023, og tilskuddet på 450.000 kroner vil dekke halvparten av kostnadene. Samarbeid og dialog med ulike teknologileverandører vil være sentralt i gjennomføringen av prosjektet, opplyser Norwegian Hydrogen i en pressemelding.

Henning Aandal, CEO i Onrail.

Resultatet av prosjektet vil gi et beslutningsgrunnlag for videre utvikling og realisering av bruken av hydrogen som utslippsfri energibærer på Raumabanen. I dag er Raumabanen en av få jernbanestrekninger i Norge som ikke er elektrifisert.

Vil produsere lokalt

På sikt ønsker Norwegian Hydrogen å produsere grønt hydrogen i Rauma. Da kan det bli aktuelt å frakte hydrogenet fra Rauma og videre sørover på godstoget. Nullutslipp i hele verdikjeden er viktig for selskapet, som satser på å bygge ut en komplett infrastruktur for utslippsfritt grønt hydrogen i Norden.

- Rauma har lenge vært interessant for Norwegian Hydrogen av flere årsaker. Kombinasjonen av tilgjengelig kraft, at området er et viktig knutepunkt for transport og at det er endestasjonen for Raumabanen gjør det aktuelt å etablere produksjon av grønt hydrogen her. Derfor er det svært gledelig å få støtte fra Fylkeskommunen til dette prosjektet. Det vil utvilsomt bidra sterkt i at vi raskere kan utvikle de riktige løsningene, sier Andreas Wenaas Østigård, leder for prosjektet hos Norwegian Hydrogen.

Norwegian Hydrogen vil med dette prosjektet kunne starte utviklingen av et kundegrunnlag for hydrogen i Rauma. Det endelige målet er at Onrail kan tilby utslippsfri godstransport til sine kunder.

- Onrail kjører sine tog med elektriske lokomotiver, med unntak for Raumabanen som ikke er elektrifisert. Derfor utreder Onrail hvordan blant annet hydrogen kan bli løsningen i fremtiden. Det finnes ikke hydrogengodstog i Europa i dag, noe som gjør utfordringen ekstra spennende. I Norge må også jernbaneregelverket moderniseres for at togselskaper som Onrail kan prøve ut nye typer energibærere, sier Henning Aandal, CEO i Onrail.

Støtten fra Skaparkraft bidrar til et høyere tempo i satsingen på hydrogen på Raumabanen, ved å dele risiko på kostnadene forbundet med å utvikle både løsninger og markedet for hydrogen.

- Vi setter stor pris på denne støtten, og det blir spennende å se hvor arbeidet fører oss. Norsk jernbanenett mangler veldig lite på å være full-elektrifisert, og nå må både myndigheter og oss private aktører samarbeide for å få alt over på nullutslipp ved hjelp av grønt hydrogen. Da tenker vi at det er naturlig å starte med den vakreste strekningen av dem alle, nemlig Raumabanen, sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune ser også positivt på tildelingen.

- Jeg er glad for at fylkeskommunen ser hvor viktig det er å finne nullutslippsløsninger for Raumabanen, og synes det er spennende når godsoperatør og hydrogenbransje får utrede mulighetene for grønn hydrogendrift, sier ordføreren.

Powered by Labrador CMS