Lønns- og arbeidsvilkår:

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

- Finnes ikke noe nedre gulv for hvor dårlig du kan betale en varebilsjåfør

Forbund ber om allmenngjort minstelønn.

Publisert

Yrkestrafikkforbundet tok initiativet til å kreve allmenngjort minstelønn for sjåfører på biler ned til 2,5 tonn i sommer, og deretter ble forslaget sendt ut på høring av tariffnemnda. YS og LO stiller seg bak kravet.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, mener en allmenngjøring er på høy tid.

- Det er helt utvilsomt at varebilsegmentet har et omfattende innslag av sosial dumping. Her må svake grupper i samfunnet arbeide lange dager for uanstendig lav lønn. Når vi i tillegg ser at det er svært vanskelig å organisere i denne bransjen vil det være et godt steg på veien å få en allmenngjort minstelønn i bransjen, konkluderer Klungnes.

- Må følge opp med kontroller

Klungnes er tydelig på at dette ikke må være det eneste tiltaket for å få kontroll på varebilnæringen.

- Vi vet at en allmenngjøring er lite verdt uten at det følges opp av kontroller og reaksjoner for brudd på lovverket. Det ser vi også i lastebilbransjen, sannsynligheten for å bli tatt er nesten lik null. Men slik situasjonen er i dag finnes det ikke noe nedre gulv for hvor dårlig du kan betale en varebilsjåfør. Da gir det nesten ingen mening å kontrollere bransjen. Vi må først få på plass et godt regelverk, og så må vi få på plass flere og bedre kontroller, uttaler Klungnes.

- Vi ser at det er et stort innslag av sjåfører som på papiret er «selvstendig næringsdrivende» med dårlige marginer i denne bransjen mens de i realiteten får alle oppdrag fra ett selskap som bestemmer både arbeidstider, oppdrag, ruter og betaling. Vi mener lovverket må styrkes slik at disse blir å anse som fast ansatt hos arbeidsgiver. Dette tiltaket må komme i tillegg til en allmenngjort minstelønn, ikke i stedet for, slik noen hevder, fortsetter Klungnes.

- Tar last fra tungbiler

Forbundslederen er ikke i tvil om at varebilbransjen påvirker lastebilbransjen negativt.

- I kontroller har mer enn én av fire varebiler hatt overlast. Jeg er ikke i tvil om at varebiler ned til 2,5 tonn i økende grad spiser seg inn på markedet som lastebiler over 3,5 tonn burde operere i. Det bekreftes også av våre medlemmer og tillitsvalgte. Ikke bare utkonkurrerer dette seriøse norske godsbedrifter, det er også trafikkfarlig når så mange varebiler kjører rundt på norske veier med en last de ikke er bygget for, fremhever Klungnes.

- Vi håper at tariffnemnda vil lande på at også sjåfører på varebiler ned til 2,5 tonn skal få allmenngjort minstelønn. Det vil være et godt skritt på veien til å rydde opp i en lovløs bransje, avslutter forbundslederen.

Tariffnemndas beslutning faller 27. oktober.

Powered by Labrador CMS