Makroøkonomi:

Ida Wolden Bache, sentralbaksjef, holder renten uendret.

Rentetoppen trolig nådd - styringsrenten holdes på 4,5 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Styringsrente

  • Styringsrenten eller sentralbankrenten omtales ofte som "referanserenten", som er den renten som en nasjonal sentralbank fastsetter for å påvirke økonomien i landet.
  • Rentesatsen brukes som grunnlag for andre rentesatser i økonomien, for eksempel renten på lån og innskudd i banker.
  • Endringer i styringsrenten påvirker dermed låne- og spareaktiviteter, inflasjon, valutakurser og generell økonomisk aktivitet.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttaler i en pressemelding fra Norges Bank at renten vil trolig forbli på dagens nivå en god stund for å stabilisere prisveksten på 2 prosent.

Pengepolitikken er innstrammende, og selv om inflasjonen avtar, forventes den å holde seg over målet grunnet økte bedriftskostnader og høy lønnsvekst. 

Økonomisk aktivitet har vært høyere enn ventet, men prisveksten lavere. 

Komiteen er opptatt av balanseringen mellom å kontrollere inflasjon og opprettholde økonomisk vekst. 

Prognosen indikerer at styringsrenten vil ligge på 4,5 prosent frem til høsten før den gradvis avtar. Arbeidsledigheten ventes å øke noe, men mindre enn tidligere anslått. 

Usikkerheten i økonomien inkluderer varianser mellom næringer og kan påvirke prisveksten og renten. 

Norges Bank vil holde pressekonferanse etter rentebeslutningen i mai.

Om artikkelen

Artikkelen er bearbeidet ved hjelp av AI-verktøy og er kvalitetssikret av journalist Glenn Lund før publisering.

Powered by Labrador CMS