Trond Tønjum er konserndirektør cargo i Color Line. Han frykter at mye gods vil havne på veien om den foreslåtte fergeterminalen på Vippetangen blir en realitet.

Byrådet i Oslo er på kollisjonskurs med seg selv

KRONIKK: I spørsmålet om fremtidig plassering av utenriksfergene i Oslo foreslår byrådet i praksis å legge ned store deler av rederienes samfunnsnyttige godstranstransport, og er dermed på kollisjonskurs med egne mål om å utnytte sjøveien som miljøveien gjennom godsoverføring fra vei til sjø, skriver Color Lines Trond Tønjum i denne kronikken.

Publisert Sist oppdatert

Plasseringen av utenriksfergene i Oslo er et sammensatt spørsmål av stor betydning, som blant annet vil påvirke godstransporten, klimautslippene og trafikken i og utenfor byen. Byrådet går inn for å samle utenriksfergene på Vippetangen, slik at DFDS’ rute mellom Oslo og København og Color Lines rute mellom Oslo og Kiel skal komme og gå fra samme sted til omtrent samme tider – hver dag, hele året.

I byrådets forslag er det imidlertid ikke plass mer enn en brøkdel av utenriksfergenes nåværende godshåndtering, og i tillegg viser en nylig trafikkanalyse at en slik løsning vil føre til trafikkaos i områdene rundt Vippetangen. Det vil være svært uheldig ut for viljen og evnen til å velge sjøveien blant de reisende så vel som hos transportørene, og lite forenlig med ønsket om å fornye denne historiske delen av byen.

Samlokalisering på Vippetangen vil derfor ha så mange og utilsiktede konsekvenser for byen, reiselivet og transportnæringen at byrådet umulig kan ha innsett følgene av sitt eget forslag. Bare det at byrådet risikerer å undergrave sin egen storsatsing på bilfritt byliv ved å tilføre en masse trafikk midt i sentrum tilsier at forslaget ikke er særlig gjennomtenkt.

Color Line sender store mengder gods med Kiel-fergene Color Magic og Color Fantasy. Det er arealkrevende, og vil ikke bli mulig på den nye foreslåtte fergeterminalen på Vippetangen.

Et viktig spørsmål blir dermed hvordan byrådet har kunnet lande på det som fremstår som det dårligste alternativet for fremtidig plassering av utenriksfergene. En viktig del av forklaringen er iveren etter å flytte Color Line vekk fra Hjortnes for å maksimere byutviklingen på Filipstad, mens en annen er Oslo Havns motstand mot å utnytte Kongshavn til å skape et nytt hjem for utenriksfergene. Vippetangen gjenstår dermed som den eneste muligheten til å forene byrådets ønske om å «frigjøre» Hjortnes med Oslo Havns planer for Kongshavn.

Et kinderegg til besvær

Ifølge byrådet er samling av utenriksfergene på Vippetangen den beste løsningen for godsoverføringen, klimaet og byen, men dette kinderegget er tomt og sjokoladen er av den beske sorten. For å ta det i tur og orden:

Ved den foreslåtte fergeterminalen på Vippetangen, skal DFDS og Color Line dele terminalområde. Det vil ikke bli plass til håndtering av stort antall løstraller.
  • Det er betydelige arealutfordringer på Vippetangen, og disse vil særlig gå utover godstransporten. For eksempel viser utredningene at det bare vil være mulig å etablere 28 underjordiske oppstillingsplasser for løstrailere, som er mindre enn 20 % av rederienes samlede behov. Siden byrådet har satt som forutsetning at alle p-plasser og oppstillingsplasser skal legges under bakken, betyr det at brorparten av utenriksfergenes godstransport vil tvinges over på vei. Det vil ikke bare gi mer trafikk og økte klimautslipp i Oslo, men over hele Østlandet og i Sverige og Europa siden Color Line er del av et intermodalt europeisk nettverk med togforbindelse i Kiel.
  • Byrådets klimaargument hviler på at samling av utenriksfergene på Vippetangen vil bevare Oslo Havns muligheter til å utvikle en fremtidig godshavn på Kongshavn. For at dette ha noen mening må det først bygges en godshavn på Kongshavn, som så må kompensere for mer enn utslippsøkningen som følger av reduksjonen i utenriksfergenes godstransport. Dette henger rett og slett ikke sammen, gitt den samlede godskapasiteten på utenriksfergenes daglige, helårlige ruter. I tillegg vil det nødvendigvis føre til at en masse lasteskip i fremtiden skal anløpe Kongshavn, mens byrådet fremhever at løsningen vil skåne disse områdene mot sjøtrafikk.
  • Trafikkaoset som vil oppstå på Vippetangen vil true byfornyelsen i hele dette sjønære sentrumsområdet, med alt fra Akershus festning til Fiskehallen og Kvadraturen. Den store trafikkøkningen vil særlig gå utover fremkommeligheten for gående og syklende, og vil kunne forvandle Vippetangen til et område folk helst vil unngå.
  • I sum står derfor byrådet i selvmotsigelsenes hengemyr i denne saken, som må grunne i at det må ha vært store mangler i deres informasjons- og kunnskapsgrunnlag. Ingen vil kunne mene at dagens byråd med viten og vilje ønsker å skape trafikkaos midt i sentrum, flytte trailere over på vei eller øke byens klimautslipp.

Color Line har hele tiden vært åpne for samtlige lokaliseringsalternativer, under forutsetning om at den fremtidige løsningen må jobbe med og ikke mot ønsker og mål for sjøtransporten, klimaet og byen. Vi deltar derfor mer enn gjerne i en bred og inkluderende prosess sammen med transportsektoren, miljøorganisasjonene, reiselivet, lokale interesser og andre, slik at vi i fellesskap å finne den mest fremtidsrettede løsningen fra et helhetsperspektiv. Forslaget om samlokalisering på Vippetangen er ikke en slik løsning, men isteden noe så sjeldent som et trippelt skudd i foten fra byrådets side.

Powered by Labrador CMS