Ofotbanen stengt ut januar etter togavsporingen i desember:

Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, mener tiden er overmoden for å investere i dobbeltsporet jernbane på Ofotbanen.

Sjømat Norge: - Må få på plass dobbeltspor på Ofotbanen

- Togavsporingen viser hvor sårbart det er med enkeltsporet jernbane på Ofotbanen.

Publisert Sist oppdatert

Ordene tilhører Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge. Organisasjonen er en del av NHO-familien og jobber for rammevilkårene for norske sjømatbedrifter.

Davidsen fryktet det verste etter den dramatiske togavsporingen ved Vassijaure, på svensk side av Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna 17. desember. Men situasjonen har, til tross for at det drar ut i tid, gått bedre enn han fryktet. Veitransportørene har lagt seg i selen og fått fraktet sjømaten med bil til Kiruna.

- Det er fordyrende for medlemmene våre, og bidrar til noe lengre ledetid, men transportkorridoren ned til Alnabru og videre til kontinentet holdes i det minste åpen. Men lastebiltransport er krevende, det har vært stengt flere ganger i vinter over Bjørnfjell på grunn av værutfordringer. Og for alle trafikanters sikkerhet ønsker vi å frakte mest mulig gods på bane fremfor smale veier, sier han.

250.000 tonn sjømat i året på tog

Han peker på at det hvert år går 250.000 tonn sjømat på banestrekningen sydover mot Oslo, det vil si at det i de rundt seks ukene man regner med at banestrekningen er stengt (frem til cirka 1. februar) vil bli fraktet rundt 30.000 tonn sjømat med lastebil over Bjørnfjell og Riksgrensen for omlasting til tog i Kiruna.

- Når situasjonen først ble som den ble, er det en fordel at vinterfisket ikke er skikkelig i gang enda. Det er jo litt sesongbetont, og noen år pleier skreifisket allerede å være godt i gang på denne tiden. At man har fått noen ukers utsettelse er sånn sett en fordel. I februar og mars, når det er mest aktivitet, skal banen være åpen for trafikk igjen, sier Davidsen.

Ønsker dobbeltspor

I forbindelse med stengingen har Logistikk Inside vært i kontakt med flere bedrifter og organisasjoner, og de er samstemte i at det er tvingende nødvendig å prioritere utbedringer av den viktige jernbanestrekningen til Narvik, via Sverige. Sjømat Norge har i flere år stått på barrikadene for krysningsspor og dobbeltspor på den viktige transportåren. Togavsporingen i desember var ikke den første på strekningen. Å få økt kapasitet i normalsituasjon og å få økt robusthet ved skader på ett spor, er gode argumenter for å etterkomme de forholdsvis klare og samstemte ønskene fra næringslivet i regionen.

- Vi var i vårt høringssvar i forbindelse med konseptutvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge klare på at det ikke er en ny Nord-Norgebane og forlengelse av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø som er vårt behov, selv om mange utenfor bransjen vår bruker sjømatnæringen som et viktig argument for å få bygget ny jernbane. Vi mener samferdselsmidler i Nord-Norge for næringslivet, og ikke minst for våre medlemmer, vil komme bedre til sin rett om man prioriterer å bruke midlene annerledes. For eksempel på bedre veiforbindelser og ikke minst på dobbeltspor på Ofotbanen. Det må naturligvis skje i dialog og samarbeid med svenske samferdselsmyndigheter på svensk side for å høste de fulle effektene for næringslivet. Allerede i dag er kapasiteten på Ofotbanen nesten sprengt, og vi vet at banestrekningen er viktig for flere ulike deler av næringslivet, enten det er snakk om dagligvarer og andre handelsvarer nordover fra Oslo, for sjømattransport sydover eller for den omfattende mineraltransporten. LKAB er jo storforbruker av Ofotbanen, men det er også flere andre i mineralnæringen som viser interesse for denne strekningen, påpeker Davidsen.

Militær beredskap i nordområdene

Som mange andre peker han også på banestrekningens nye aktualitet utifra et beredskapsperspektiv, ikke bare for kommersiell handel, men også som et ledd i Norges og NATOs forsvarsevne.

- Det geopolitiske bildet har endret seg de siste par årene, og nå er Finland tatt opp som NATO-medlem, mens Sverige trolig står for tur om ikke lenge. Det styrker behovet for en mer moderne og robust banestrekning, understreker han.

Powered by Labrador CMS