FLYSTREIKENE

Livsviktige medisiner, som kreftmedisinen Lutathera, står i fare for å ikke komme frem til pasienter i Nord-Norge som følge av flystreik.
Livsviktige medisiner, som kreftmedisinen Lutathera, står i fare for å ikke komme frem til pasienter i Nord-Norge som følge av flystreik.

Helsen til pasienter i Nord-Norge holdes som gissel i arbeidskonflikten i luften

Noe gods er viktigere og mer tidskritisk enn annet. Noen av de viktigste som finnes i Norge nå står klar til å fraktes nordpå til ventende pasienter. På grunn av flystreik er det usikkert om det kommer frem - og dermed går til spille.

Publisert Sist oppdatert
Erik Flatmark, direktør i IFE Radiofarmasi.
Erik Flatmark, direktør i IFE Radiofarmasi.

OPPDATERING ONSDAG 29.06 kl. 07.48: SAS og fagforeningen til pilotene bestemte seg i natt for å forlenge meklingsfristen med tre dager. Det betyr at flytrafikken onsdag 29. juni går som normalt og at en flystreik først vil få konsekvenser for passasjerer og gods fra natt til lørdag. Forsendelsene vi nevner i nedenstående artikkel kommer frem i tide, men problemstillingen og utfordringene som belyses vil være relevant for neste uke.

HER ER OPPRINNELIG ARTIKKEL SOM BLE PUBLISERT 28.06:

Den radiofarmasøytiske virksomheten ved Institutt for Energiteknikk (IFE), beliggende på Kjeller utenfor Oslo, sørger for all import og distribusjon av radiofarmasøytiske medisiner (radiofarmaka) til norske sykehus.

- All leveranse av radiofarmaka til Norge skjer med flytransport. Dette er kortlivede produkter og man er avhengig av stabile leveranser for å sikre pasientbehandling. Flere av disse medisinene har ekstremt kort holdbarhet, og vi snakker om timer og ikke dager, understreker Erik Flatmark, direktør i IFE Radiofarmasi overfor Logistikk Inside.

- Disse medisinene inneholder en radioaktiv del, som benyttes innen avansert diagnose og behandling av kritiske syke pasienter, forklarer han.

Transport av radiofarmaka går med fly til sykehusene i Helse Vest, Helse Midt-Norge og i Helse Nord. SAS er eneste flyselskap i Norge som kan frakte radioaktive legemidler på fly.

Sykehusinnkjøp Helse Vest og Helse Midt-Norge kan få enkelte leveranser av radiofarmaka med bil, men med forsinkelser. Helse Nord derimot vil ikke kunne nås med bil for tidskritiske preparater. Særlig vil pasienter ved sykehus i Nord-Norge bli hardt rammet av en flystreik, og livsviktig diagnose og behandling står i fare, understreker Flatmark.

Svært tidskritisk

Som eksempel har ett viktig radiofarmaka, Luthathera, som benyttes til behandling av alvorlig kreftdiagnose, kun 72 timers holdbarhet fra produksjon i Spania. Et viktig radiofarmaka til diagnose av parkinson, Datscan, har kun 20 timers holdbarhet fra kalibrering.

- Hvilke forsendelser har dere planlagt denne uken?

- Vi skal sende til St.Olavs Hospital, Helse Stavanger og Helse Bergen i dag (tirsdag 28. juni). Og vi skal sende leveranse til Bodø og Tromsø onsdag. Om ikke denne kommer frem vil ikke helseforetakene få radiofarmaka til sine pasienter denne uka, sier han for å understreke alvoret for norske pasienter nordpå.

Han forteller at IFEs flyfraktleverandør, Trust Forwarding (datterselskap i SAS-konsernet) i går formiddag sendte dispensasjonssøknader i SAS-systemet med bakgrunn i behovene for leveranser av Radiofarmaka.

- Etter råd fra Abelia har IFE valgt å informere Helse- og Omsorgsdepartementet om de akutte konsekvensene som vil oppstå for liv og helse dersom den pågående streiken blant flyteknikerne og/eller den varslede pilotstreiken i SAS setter SAS sine fly på bakken, forteller han til Logistikk Inside.

- Hvordan har frakt av radiofarmaka blitt påvirket av streiken frem til nå?

- Transport av radiofarmaka fra IFE har foreløpig ikke blitt rammet av streiken. Det er konsekvensene av en større pilotstreik i SAS vi frykter mest, sier Flatmark.

- Hvordan ser dere for dere at streiken vil påvirke dere de neste dagene?

- Det er vanskelig å si hvordan streiken vil påvirke oss de neste dagene, da summen av de to konfliktene er vanskelig å forutsi. Streiken blant flyteknikerne er nylig trappet opp og kan gi brå innstillinger av flyruter de neste dagene. Dersom noen av rutene vi benytter blir rammet må vi raskt finne alternativ transport til aktuelle destinasjoner, eventuelt kansellere forsendelsene der det ikke finnes alternativer. Den varslede pilotstreiken i SAS er ventet å gi større konsekvenser da omfanget ser ut til å bli stort, sier han.

- Neste leveranse 29. juni er med speditørene Trust Forwarding? Hva kan du si om denne leveransen?

- Alle innenlands flyfraktforsendelser fra IFE går med Trust Forwarding og SAS. Vi har flysendinger tirsdag, onsdag og torsdag denne uka til alle destinasjoner som mottar flyfrakt i helse Vest, helse Midt Norge og i helse Nord. Til sammen utgjør disse sendingene hele ukens leveranse av radiofarmaka for disse sykehusene. Onsdag er det tre forsendelser av en særlig viktig medisin til Bergen, Trondheim og Tromsø. Dosene skal brukes til pasienter torsdag morgen. Konsekvensen er potensielt svært alvorlig om disse pasientene ikke mottar sin behandling i tide. Vi har også flere andre leveranser denne uken av viktige medisiner til en rekke sykehus, forteller han.

- Vi jobber med å planlegge backup-transport til Trondheim, Bergen og Ålesund. Disse kan sendes med bil i morgen (onsdag) og nå frem til bruk til torsdag morgen. For Bodø og Tromsø har vi ikke mulighet til å nå frem i tide med biltransport. Det finnes ingen alternative ruteflyselskap som frakter radioaktivt materiale i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å finne alternative transportløsninger, sier IFE-direktøren.

Powered by Labrador CMS