NLF: Åpner Fair Transport for ikke-medlemmer

Representantskapet i NLF har vedtatt at Fair Transport skal åpnes for alle norske godstransportbedrifter.

Publisert

Fair Transport:

    Dette skriver Norges Lastebileier-Forbund om Fair Transport på sine hjemmesider:

    • Med Fair Transport vil Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. Transportører som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold.
  • I en usunn konkurransesituasjon hvor prisene dumpes i et stadig tøffere marked, skjer det altfor ofte at både kjøpere og selgere av transport senker kravene til sikkerhet, miljøtankegang og sosialt ansvar. Det er disse usunne forholdene NLF vil bidra til å få slutt på.
  • Vi mener at både kjøpere og selgere av transporttjenester må ta sin del av ansvaret for en sikker, ren og ansvarlig transportnæring. Med Fair Transport vil vi gjøre det lettere for kjøpere av transport å ta de riktige valgene.
  • NLF har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å sikre trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport ved at transportkjøpere velger og transportselskapene leverer kvalitetstransport etter gitte kriterier.
  • Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for norske transportselskaper. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.

Forslaget ble vedtatt med 16 mot fire stemmer, melder Norges Lastebileier-Forbund på sine hjemmesider.

Under et representantskapsmøte orienterte markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, forsamlingen om prosessen.

– For mange er det viktigste å få transportprisene ned og dette åpner opp for å gi rom til de useriøse aktørene, som gir ulike konkurranseforhold. Det fører til dårligere trafikksikkerhet, og at det grønne skiftet som vi må gjennom, kommer til å bli mye vanskeligere for oss, sa Olafsrud.

Spørsmålet er om et kvalitetssystem eller sertifiseringssystem kan være med på å løse litt av dette problemet.

– Som den største næringspolitiske organisasjonen for denne næringen har vi har tatt på oss denne jobben, forklarte Olafsrud.

På sine hjemmesider forteller NLF at Fair Transport-konseptet ble adoptert fra Sverige. Frem til 2018 var Fair Transport basert på egenerklæringer. Deretter ble prosjektet nullstilt, og siden har sertifiseringsordningen utviklet seg til å bli et kvalitetsstempel med stadig nye kriterier som har fått god anerkjennelse.

I 2019 var det 32 sertifiserte bedrifter med til sammen 1000 kjøretøy, og det har økt med omtrent 1000 biler årlig til dagens 265 sertifiserte bedrifter med over 5500 biler, melder NLF.

– Spørsmålet er om det er nok til å nå målet om at Fair Transport skal tas inn i anbudsforespørsler og være en sertifisering som etterspørres av transportkjøperne, sa Olafsrud.

Han fortalte at de har vært hos mange transportkjøpere, både offentlige og private, og det har ikke vært noen tvil om at hovedutfordringen er at Fair Transport bare er for NLF-medlemmer.

– Så lenge det kun er for NLF-medlemmer vil ikke noen ta Fair Transport inn som et krav i sine anbudsrunder, selv om de stiller krav til mange av de samme kriteriene. Sverige har åpnet opp for ikke-medlemmer, og nå ønsker vi det samme i Norge, men med gitte kriterier sa Olafsrud.

Powered by Labrador CMS